Какво търсите?

TAPA FSR - изисквания за сигурност на товарите

Бизнесите, съхраняващи стоки с голяма стойност, като фармация, облекло, тютюн, търговия на дребно и хай-тек оборудване, в складове и центрове за дистрибуция, внедряват този стандарт, за да опазят складовете си и тези на транспортните си доставчици.

SGS е одобрена от Асоциацията за защита на транспортирани стоки (TAPA) по цял свят да извършва сертифицирана оценка спрямо техните изисквания за сигурност на товарите. Нашата сертификационна оценка по TAPA включва одит на елементи от целия ви бизнес, включително контрол на достъпа, проверки на служителите, сигурност на периметъра, устройства за защита от проникване, системи за наблюдение, зони за съхранение на стоки с голяма ценност и транзитни забавяния. Процесът на одита разглежда и всякакви проблеми области във вашите складове, центрове за дистрибуция и съоръжения за консолидиране, а също така ви помага да специфицирате минималните мерки за сигурност при шофьорите.

Като ключово звено в управлението на вашата верига на доставка, логистичният сертификат от ТАРА ще демонстрира вашата ангажираност към повишаването и подобряването на сигурността, както и към отговаряне на изискванията на вашите клиенти.

Като водещ в света орган по верификация и сертификация, ние извършваме одити спрямо всички глобални и регионални изисквания за сигурност, включително:

  • ISO 28000 (също с възможност за сертифициране)
  • ИСПТА на TAPA и 
  • CTPAT

Партньорството със SGS за постигане на сертификат на TAPA за изискванията за сигурност на товарите води до по-добро изпълнение на процесите, повишаване на уменията на персонала и по-устойчиви взаимоотношения с клиентите, което на свой ред предоставя печелившо конкурентно предимство. Ние сме пазарният лидер в областта на сигурността на транспортирането и веригите на доставка.

Подобрете сигурността на вашата верига на доставка с одит и сертификация по ТАРА от SGS спрямо изискванията за сигурност на товарите.

За да си гарантирате сигурността на стоките във вашата верига на доставка, внедрете изискванията на TAPA за сигурност на товарите.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services