Какво търсите?

Sprint

Ние можем да ви предоставим цялостно решение за устройствата на Sprint с търговска и без търговска марка и дори можем да разширим нашите услуги за партньори и филиали в мрежата на Sprint. Можем да ви предоставим цялостен пакет, за да сте готови за влезете в лабораторията за тестване на Sprint и да стартирате излизането на пазара.

Нашите квалифицирани инженери могат да улеснят пътя на вашия продукт, като запазят голяма част от съответните тестове за Sprint, проведени в САЩ, и ви осигурят едно лице за контакт, което разполага със задълбочени познания и опит в сферата на тестването в отрасъла, за да ви помогне при кандидатстването за сертификат. Ние сме единствената одобрена лаборатория като трета страна, която може да помага в акустичното тестване на Sprint и тестването на SLATE.

Нашата световна мрежа от лаборатории за тестване на безжични телекомуникации разполага с опит и експертни познания за разработване на програма за тестване, която да съответства на нуждите на вашето специфично устройство. Ние сме единствената независима лаборатория за тестване на безжични устройства, разполагаща с пълен набор от възможности за тестване за LTE, CDMA и GSM на много места по цял свят. Освен това, можете да се възползвате от нашето богато портфолио от сертификати, включващ Bluetooth, Wi-Fi, типови одобрения за различните страни (FCC/IC/CE/KCC/NCC/ и т.н.), както и Battery IEEE1725 и IEEE16

Научете повече за нашите услуги за тестване на Sprint.

Спестете време за пускане на пазара и пари за тестване за издаване на сертификат за Sprint с помощта на SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services