Какво търсите?

Сертифициране на соларни продукти

Сертифицирането на соларни продукти от SGS демонстрира качеството на вашите фотоволтаични модули и гарантира спазването на международните стандарти от ваша страна.

Демонстрирането на качеството на вашите фотоволтаични модули е не само изискване на отрасъла, но също така е жизненоважно за удовлетворяването на вашите клиенти. Ако можете да демонстрирате, че вашите модули отговарят на изискванията за слънчева енергия, вашите клиенти могат да очакват да възвърнат своите инвестиции във вашия продукт.

Универсално осигуряване на качеството

В SGS нашите специално създадени лаборатории тестват фотоволтаични модули, а по-специално техните работни характеристики, дълготрайност, безопасност и спазване на правните разпоредби в съответствие със стандартите на IEC. Нашата програма за сертифициране на соларни продукти има за цел да ви осигури търговски аргумент и потвърждение, че качеството на вашите продукти е било тествано от независима и квалифицирана трета страна.

Най-общите стандарти за фотоволтаични модули са:

 • Стандарт IEC 61730:2004, част 1 и 2 са стандарти за безопасност за всички модулни технологии
 • Стандарт IEC 61215:2005 се отнася за характеристиките и определянето на вида на модулите от силициев кристал
 • Стандарт IEC 61646:2008 включва характеристиките и определянето на вида на модулите с тънък филм.

Нашите услуги по тестване на фотоволтаични модули съгласно стандартите на IEC включват примерно следното:

 • Измервания на мощност по стандартни условия на тестване (STC)
 • Ефективност при слаба осветеност
 • Ефективност при номинална работна температура на клетка (NOCT)
 • Оценка на ефективността при морски климат (солена мъгла) и излагане на корозивен газ (NH3)
 • Измерване на температурни коефициенти
 • Климатични тестове (топлина с влага; термичен цикъл, влага със замръзване)
 • Предварителна подготовка за тестове с ултравиолетови лъчи (UV)
 • Тестове за критична точка на издръжливост
 • Тестове на механично натоварване
 • Тестове за натиск
 • Тестове за въздействие на градушка
 • Тестове за електрическа безопасност
 • Тестове за измерване на ток на утечка
 • Тестове на качеството на изолацията
 • Тестове за надеждност на заземяването
 • Тестове за външни атмосферни въздействия
 • Тестове с импулсно напрежение
 • Електролуминесцентен тест и тестване с инфрачервени лъчи
 • Заводски проверки

Нашите глобални познания, опит и съвременни съоръжения могат да гарантират, че ще разработвате усъвършенствани соларни продукти, които могат да се продават по цял свят. Нашият екип от експерти може да извършва тестове, специално разработени за вашите нужди, а за разлика от други лаборатории за тестване ние сме способни да обслужим цялата стойностна верига на фотоволтаичния отрасъл.

С нашите услуги по тестване можете да бъдете сигурни, че предоставяте надеждно и точно обслужване. Ние лесно се приспособяваме към вашите потребности и можем да ви предложим кратки срокове за изпълнение.

 • Кристални модули 3,5 месеца тестване, сертифициране - една седмица след завършване на всички документи
 • Модули с тънък филм: до 5 месеца тестване, сертифициране - една седмица след завършване на всички документи

Свържете се със SGS, за да разберете как можем да ви помогнем да покриете международните стандарти и да извлечете полза от нашите индивидуално разработени услуги по тестване и сертифициране на соларни продукти.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services