Какво търсите?

Социални одити

Все по-често бизнес клиентите и потребителите правят разлика между марките и вземат своите решения за покупка въз основа на „етични“ фактори. Те обхващат подхода на организацията към: корпоративната социална отговорност (КСО), социалното съгласие и кодекса за поведение; етичната търговия; човешките права; трудовите разпоредби, включително относно здравето и безопасността; и отговорни производствени практики. 

Използвайки нашата мрежа от висококвалифицирани и опитни експерти, SGS може да измерва вашите резултати спрямо тези фактори чрез редица социални одити:

  • Социална отговорност: ISO 26000 е документ за насоки, а не стандарт за одитиране, който очертава най-добрите практики в областта на социалната отговорност и позволява на организациите да измерват резултатите от гледна точка на устойчивото развитие, здравето и благосъстоянието на обществото и законовото съответствие.
  • amfori БИСС: amfori БИСС е водеща система за управление на веригата на доставка, която помага на компаниите да постигнат социалното съгласие и подобрения в заводите и стопанствата, както и в техните вериги на доставка по света.
  • Кодекс на поведение: SGS предоставя на организациите независими и безпристрастни одиторски услуги, които могат да бъдат съобразени с местното законодателство, международните норми или кодексите на клиентите.
  • Инициатива за търговска етика (ETI): Представяйки най-добрите етични практики, тристранният базов кодекс на ETI бе приет от неговите членове, както и от други фирми и търговци на дребно.
  • Инициатива социална кауза (ICS): Френската федерация на търговците на дребно (FCD) създаде схемата ICS, за да насърчи доставчиците да зачитат универсалните човешки права, както и местното трудово законодателство.
  • Одит на етичната търговия на членовете на SEDEX (SMETA): SEDEX помага на организациите да управляват данни за трудовите практики, здравето и безопасността, околната среда и бизнес етиката в рамките на тяхната верига на доставка. SMETA обхваща принципите на основния кодекс на ETI и освен това прави преглед на изпълнението на правата на човека, поземлените права, отговорните практики за наемане на работа, правото на работа на работниците мигранти, прилагането на системите за управление и реализацията на подизпълнителска дейност и надомна работа.
  • Организация за световно отговорно акредитирано производство (WRAP): WRAP е независима организация с нестопанска цел, занимаваща се с популяризиране и сертифициране на законосъобразно, хуманно и етично производство в цял свят.

Отраслови кодекси

Все по-често отрасловите органи си сътрудничат за разработване на кодекси за поведение, насочени конкретно към известни проблеми в съответните сектори. Програмата ICTI Care за индустрията, свързана с производство на играчки, Гражданската коалиция за електронна индустрия (EICC) и сертифицирането на Отговорния съвет по бижутата,  са само няколко такива програми, с които SGS работи.

Свържете се с SGS, за да откриете как можем да измерим ефективността ви спрямо редица фактори на социален одит. 

 
Социалните одити, извършвани от SGS, измерват ефективността на организацията ви спрямо редица фактори, които ви помагат да отговорите на очакванията на клиентите и потребителите.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services