Какво търсите?

Сертификатна марка на SGS за ограничение на опасните вещества (RoHS)

Производителите трябва да спазват съответните разпоредби за RoHS на всеки пазар, на който ще се продават продуктите.

Програмата на SGS за RoHS помага на фирмите да сведат до минимум финансовата и административната тежест, свързана със спазването на изискванията за RoHS. Нашата програма е предназначена за сертифициране на отделни продукти, но може да бъде разширена за серия от продукти, които използват едни и същи суровини, сходна система за управление, а основният дизайн не е особено променен.

Сертификатната марка на SGS за ограничение на опасните вещества (RoHS) е независима верификация на вашето съответствие с изискванията за RoHS. Той демонстрира вашия ангажимент за качество и за постигане на съответствие в производството.

Начин на действие

Първата стъпка е да попълните цялата съответна техническа документация. Тя ще бъде последвана от оценка на вашите потребности, извършена от един от нашите квалифицирани специалисти по RoHS. Ако вече имате доклади за тестване на всички хомогенни компоненти, няма да е необходимо допълнително тестване. Ако нямате такива доклади, ние ще извършим съответните тестове в една от нашите 26 акредитирани лаборатории за тестване на RoHS. Заводската оценка проследява вземането на проби от материалите и готовите продукти в края на вашата производствена линия. Вие ще трябва да отстраните всички дефекти възможно най-бързо. Ще се извърши независим преглед на вашата заводска оценка и на резултатите от тестването на образци, преди да се вземе решение за издаване на сертификат.

След успешното приключване SGS ще ви издаде сертификат за RoHS и RoHS знак за сертифицираните продукти. Сертификатът за RoHS е валиден за срок от пет години.

Благодарение на нашата глобална мрежа от акредитирани лаборатории и специалисти по RoHS, с доказан опит в областта на сертифициране на безопасността на продуктите, ние сме идеалният партньор за верификация на вашето съответствие с RoHS.

Сертификатът за ограничаване на използването на опасни вещества (RoHS) ще улесни пътя на вашите продукти до пазара навсякъде по света.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services