Какво търсите?

Одити по сигурността

Одитите спрямо изискванията на стандартите CTPAT и TAPA FSR също ви помагат да спазвате сроковете за доставка. Освен това, SGS извършва одити съгласно изискванията за сигурност в рамките на стандарт ISO 28000.

CTPAT

От 2001 г. насам Американската служба за митнически и граничен контрол (CBP) увеличи мерките за сигурност за товарите, пресичащи границите на САЩ, което доведе до забавяне на чакането на митниците. Одиторските услуги по Одити по CTPAT (Митническо-търговското партньорство срещу тероризма) могат да ви помогнат да попаднете в предпочитаната категория на CBP. Това означава, че ще имате по-малко проверки на пратките, преференции при проверките и по-кратко време на чакане на границата. Намаляването на митническите закъснения води до по-бързо пазарно предлагане и следователно до по-добри печалби за вас.

Нашите опитни одитори подробно оценяват процесите, свързани със сигурността на вашата организация, идентифицират уязвимостите в сигурността и определят корективни действия и планове за подобрение за справяне със слабите места. Периодичните одити по сигурността означават, че непрекъснато следим спазването на CTPAT и ви подготвяме за извършване на оценки от CBP на място.

Също така можем да оценим съответствието на системите и процедурите за сигурност за вашите бъдещи или вече сключилите договори доставчици-трети страни, производители, транспортни компании и други доставчици на услуги.

TAPA FSR

Ако вашият бизнес включва съхранение на висококачествени стоки (например електроника, фармацевтични продукти, тютюн) в складове и дистрибуторски центрове, съответствието с TAPA FSR може да ви помогне да защитите тези активи и помещения, както и вашите доставчици на транспортни услуги.

С одобрение по TAPA, SGS извършва сертификационни оценки на фактори като контрол на достъпа, проверки на служителите, сигурност на периметъра, устройства за защита от проникване, системи за наблюдение, зони за съхранение на стоки с голяма ценност и транзитни забавяния.

Свържете се с SGS относно одитите по CTPAT и TAPA FSR, за да гарантирате съответствие с националните и международните изисквания и да подобрите сигурността на веригата на доставка.

 
SGS security audits such as Customs-Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) and Transported Asset Protection Association Freight Security Requirements (TAPA FSR) improve supply chain security.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services