Какво търсите?

Изследвания безопасност

Ние извършваме изследванията в областта на безопасността на околната среда, които се изискват по закон за съоръжения, които са изложени на риск от големи инциденти. Ние можем да Ви помогнем да спазите необходимите разпоредби или можем да работим с Вас за внедряване на разработената от Вас система заради Вашето лично спокойствие. Вие ще имате увереността, че Вашият обект функционира със съответствие, защитавайки Вашите работници и опазвайки околната среда.

Успешните фирми имат превантивен подход към своите съоръжения и към управлението на безопасността на околната среда. Всички ще се съгласят, че е по-безопасно и по-евтино е да се избягват опасностите за околната среда, отколкото да се преодоляват последствията след възникването на инцидент. Освен това, фирмите, чиято дейност включва потенциални опасности за околната среда и безопасността, са задължени да представят редица доклади по безопасност и оценка на риска.

Ние имаме дългогодишен опит в изследванията в областта на безопасността, изучавайки редица сценарии на работното място за съставяне на профили на отраслите. Нашият екип от регистрирани експерти по безопасност ще анализират Вашия обект и ще разработят план по безопасност, специално предназначен за Вашия бизнес.

Нашата оценка включва пълен преглед на съоръженията и оборудването на Вашия обект. Ние проверяваме Вашата архитектура, инженерни съоръжения, технически офиси и административни системи. Освен това, ние можем да работим с комплекси с няколко наемателя и да включим изследване на Вашите застраховки, контролни органи и комисии по здравеопазване и безопасност.

Оценките за риска и планирането на извънредни ситуации се предоставят заедно с всички необходими доклади с изследвания в областта на безопасността, които са Ви необходими за подкрепа на Вашето съответствие на националното и международно законодателство. Ние можем да Ви помогнем и с обучение на персонала, и можем да направим оценка на Вашите тренировки и процедури по безопасност. Ние извършваме и количествени оценки на риска, за да Ви помогнем да направите планировката на Вашия обект.

Ако не можете да решите дали да направите пълна оценка на безопасността на околната среда, ние разполагаме с набор от безплатни инструменти в Интернет, които можете да използвате за извършване на първоначална оценка от самите Вас:

  • Инструмент за съставяне на информационен лист за безопасност (SDS)
  • Проверка на безопасността на вятърни турбини
  • Проверка на това дали законодателството за управление на опасности от големи инциденти и на опасни вещества се отнася за Вас

Защитете работниците си, Вашите съоръжения и околната среда. Обадете ни се още днес и си уговорете изследване на безопасността на околната среда.

Екипът на SGS по безопасност на околната среда може да извърши изследвания в областта на безопасност в околната среда, за да Ви помогне да спазите съответното законодателство и да сведете до минимум рисковете от големи инциденти. Обадете се на нашия екип от експерти още днес.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги