Какво търсите?

Сертификация по Кръгла маса за устойчиво палмово масло (RSPO)

Производството на палмова мазнина за хранителна и нехранителна употреба се увеличи бързо през последните 20 години.

С това нарастване на производството, нарасна и загрижеността за устойчивостта на култивацията на палмово масло и влиянието на това производство върху местните населения. В отговор на тази загриженост, група от водещи носители на интереси и неправителствени организации сформираха Кръгла маса за устойчивото палмово масло (RSPO) през 2004 година, за да създадат модел за отговорно управление на плантациите за палмово масло.

Чрез сертифициране на машите операции по производство на палмово масло спрямо изискванията на стандарта RSPO, вие получавате конкурентно предимство като предоставяте на вашите клиенти и акционери доказателство за вашето разбиране и възприемане на стандарта. SGS предоставя изчерпателна, прозрачна сертификация по Кръглата маса за устойчиво палмово масло за големи и малки производители и преработчици на палмово масло, както и за всички, които имат полза от устойчиво палмово масло по света.

Когато си партнирате със SGS за вашата сертификация по RSPO, вие се възползвате от нашия над 100-годишен опит като уважаван сертифициращ орган за земеделски продукти. Нашата глобална, мултидисциплинарна мрежа от експерти ви помага да си гарантирате, че всяко звено от вашата верига на доставка работи по стандарта RSPO.

RSPO е доброволна организация, която обединява седемте групи, асоциирани с производството на палмово масло: производители, преработчици или търговци, производители на потребителски стоки, търговци на требно, банки и инвеститори, екологични и социални НПО. Сертификацията по RSPO се базира на съответствие на всяка стъпка от вашата верига на доставка. По време на RSPO одит преди сертификацията, одиторите на SGS анализират вашите операционни политики и процеси, за да изградят съответствие с посочените принципи и критерии на RSPO:

  • Съответствие с местните и международните закони и разпоредби
  • Демонстриран ангажимент към дълготрайна икономическа и финансова изменчивост
  • Използване на добри селскостопански практики от растениевъдите и мелничарите
  • Отговорност към околната среда, включваща консервиране на природните ресурси и биоразнообразието
  • Отговорно отношение към работниците и общностите, засегнати от култивирането или производството
  • Отговорно управление на новите насаждения
  • Ангажимент за непрекъснато подобряване

Кръглата маса за устойчиво палмово масло отразява променящите се изисквания на заинтересованите страни и на вашите клиенти. Свържете се още днес със SGS, за да научите как можете да приведете операциите си в съответствие с този важен нов стандарт.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги