Какво търсите?

RoHS за търговци на дребно

Като търговец, който внася електрически и електронни продукти в Европейския съюз, вие носите отговорност вашият продукт да отговаря на съответните законодателни изисквания и разпоредби за тестване на RoHS.

За да управлявате вашата верига на доставки - от суровините до компонентите и транспортирането, ви е необходима ефективна и стабилна система за управление на качеството. Трябва да разполагате с внедрен механизъм за тестване и контрол, за да гарантирате и докажете, че внесените продукти отговарят на съответните изисквания.

SGS разполага с модулна RoHS концепция за търговците/вносителите, която предоставя комплексно решение, за да се спазят разпоредбите на Европейския съюз за RoHS, като например Директива 2002/95/ЕО за ограничение на опасните вещества (RoHS). Освен това, можете да комбинирате това решение с другите наши решения за проверка, включително последна произволна проверка и сертифициране на системата за управление на качеството или околната среда.

Нашата модулна RoHS концепция ви помага да управлявате риска във веригата на доставки, като разделя производствения процес на три модула:

  • Тестване на компонентите (материалите)
  • Техническа проверка/сканиране
  • RoHS проверка/одит в завода

Можете да комбинирате тези модули, за да получите индивидуално създадена система за контрол на качеството, която отговаря на вашите потребности. Нашата глобална мрежа от експерти и лаборатории ви предлага гъвкав и рентабилен начин за спазването на вашите задължения за RoHS.

Проверете с помощта на SGS дали е извършено съответното тестване за RoHS на продуктите, които внасяте и продавате.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services