Какво търсите?

Сертификат за съответствие на RoHS (CoC)

Ние сме лидер на пазара в областта на тестването на RoHS и нашите доклади имат отлична репутация по цял свят.

В изключителни случаи някои местни власти няма да приемат сериозно докладите за тестване на RoHS. За да се справим с този проблем, ние разработихме защитена база данни за вземане на решения, Сертификат за съответствие (CoC) на RoHS, предоставян от SGS. Ние свързахме нашата мрежа от лаборатории, експерти по осигуряване на качеството и сертифициращи органи според европейските изисквания в отделна база данни. Това гарантира, че докладите за тестване на RoHS, изготвени в която и да било част от света, ще се приемат навсякъде.

Как е възможно това?

Стъпка 1 - Онлайн базата данни гарантира достъп по цял свят
С одобрението на производителите, които притежават докладите за тестване на RoHS, ние създадохме база данни от всички доклади за тестване, която е достъпна в световен мащаб. Преди да се качат, всички документи се проверяват и одобряват от местните специалисти на SGS. Те потвърждават сертифицирането или установяват необходимост от допълнително тестване.

Стъпка 2 - Сертификатът за съответствие (CoC) разчита на осигуряване на качеството/контрол на качеството
Сертификатът за съответствие на RoHS, базиран на съответните стандарти, се издава от филиалите на SGS в региона, в който ще се продават продуктите. Сертификатите за съответствие се основават на нашите международно признати процедури за осигуряване на качеството/контрол на качеството.

Стъпка 3 - Бързо решение за нашите клиенти
Органите на властта могат лесно да проверят всички доклади за тестването, свързано с даден сертификат за съответствие, в базата данни на SGS, без да се създават допълнителни трудности за производителя или вносителя. Сертификатите за съответствие са изключително достоверни, благодарение на нашия професионализъм и почтеност.

Свържете с вашия местен офис, за да научите повече по какъв начин сертификатът за съответствие на RoHS може да помогне на вашия бизнес.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services