Какво търсите?

Съответствие на радиочестотата и протокола

В SGS това е включено в нашите водещи на пазара лабораторни възможности за тестване на безжични устройства. Нашите услуги за тестване на радиочестотата са свързани с верификация на радиочестотата и сигнализацията на вашето безжично устройство в дадена кабелна среда.

Тъй като работим по 24 часа, 7 дни в седмицата, за да се съобразим с крайните срокове на вашите проекти, вие можете да закупите нашия пакет с услуги за тестване самостоятелно или като част от индивидуално разработен пакет, изготвен, за да отговори на вашите специфични потребности за продукта. Нашите лаборатории за безжични комуникации са акредитирани по ISO17025, PTCRB/GCF и CTIA/CCF и разполагат с най-новото валидирано оборудване за тестване във всички GSM честотни диапазони, всички CDMA честотни диапазони, всички UMTS FDD честотни диапазони и няколко LTE честотни диапазона.

Нашите опитни инженери притежават ненадминати знания за отрасъла и вие можете да се възползвате от многообразието на нашите предходни проекти за тестване на пазара. Използвайте услугите на SGS, за да извършите тестване за съответствие на вашия радиочестотен протокол и да гарантирате най-бързото пускане на пазара на вашите устройства.

Производителите на мобилни устройства трябва да спазват стандартите за качество на мрежовите оператори с помощта на технологията за многократен достъп с кодово разделяне (CDMA) и GSM технологията, а вашата първа стъпка за спазването им трябва да бъде тестване за съответствие на радиочестотата и сигнализацията.
Производителите на мобилни устройства трябва да спазват стандартите за качество на мрежовите оператори с помощта на технологията за многократен достъп с кодово разделяне (CDMA) и GSM технологията, а вашата първа стъпка за спазването им трябва да бъде тестване за съответствие на радиочестотата и сигнализацията.
Производителите на мобилни устройства трябва да спазват стандартите за качество на мрежовите оператори с помощта на технологията за многократен достъп с кодово разделяне (CDMA) и GSM технологията, а вашата първа стъпка за спазването им трябва да бъде тестване за съответствие на радиочестотата и сигнализацията.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services