Какво търсите?

Сертификация на практики по отговорно рециклиране (R2)

Все по-голям брой от Вашите клиенти ще настояват за независима сертификация от трета страна при рециклиране на електроника, която да провери дали Вашата система за управление на рециклирането съответства на най-строгите изисквания. Световно признатата сертификация от SGS, основана на независим одит по стандарт Responsible Recycling© (R2) за организации в сферата на рециклиране на електроника е ключов оперативен стандарт в сектора на рециклирането на електроника.

Рециклирането на електроника създава уникални предизвикателства в няколко направления. Опасните химикали, включително олово, кадмий, арсен и живак, използвани в електронното оборудване, създават рискове за околната среда и за работниците при операциите по рециклиране. Информацията, съхранявана в компютрите, копирните машини и другите електронни устройства, трябва да бъде управлявана по правилен начин, за да се избегне неправилното й разпространение.

R2 е доброволен стандарт за работни практики, специфични за фирми, занимаващи се с рециклиране на електроника (e-рециклиране). Стандартът осигурява рамка за системата за управление на рециклирането и за системата за управление на околната среда, здравето и безопасността. R2 се занимава с въздействието върху околната среда, здравето и безопасността на работниците, както и с проблемите на сигурността, които са директно свързани с рециклирането на електроника. R2 е оперативният стандарт за този сектор на промишлеността и Вашата сертификация по него показва познанията Ви по безопасно и сигурно рециклиране на електроника.

Сертификацията по R2 от SGS, осигурява всеобхватна система за управление на рециклирането за Вашите операции. Когато си партнирате със SGS за сертификации, Вие се възползвате от предимствата на глобалната репутация SGS като водещ лидер при провеждане на одити и сертификации. Одиторите на SGS имат задълбочени познания по всички аспекти на рециклирането на електроника, както и по локалните и международни проблеми и норматични актове, свързани с околната среда, здравето и безопасността.

Организациите могат за изберат дали да внедрят R2 с оперативния стандарт за рециклиращата промишленост (RIOS) като помощна система за управление на околната среда, здравето и безопасността. R2 може също така да бъде лесно внедрен с други сертифицирани системи за управление, като ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификацията по R2 демонстрира Вашия ангажимент към практики по рециклиране с отговорност за околната среда, а също така Ви предоставя практически начини за подобряване на работата Ви в областта на рециклирането и по-конкретно при рециклирането на електроника. Свържете се със SGS за да научите повече за процедурата за сертификация по R2.

Понастоящем клиентите на фирмите, занимаващи се с рециклиране на електроника, искат доказателство за управлението на въздействието върху околната среда, на здравето и безопасността на работниците, на проблемите на сигурността.
Понастоящем клиентите на фирмите, занимаващи се с рециклиране на електроника, искат доказателство за управлението на въздействието върху околната среда, на здравето и безопасността на работниците, на проблемите на сигурността.
Понастоящем клиентите на фирмите, занимаващи се с рециклиране на електроника, искат доказателство за управлението на въздействието върху околната среда, на здравето и безопасността на работниците, на проблемите на сигурността.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services