Какво търсите?

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Обадете се на нашия опитен екип още днес, за да научите повече.

За да се рециклират Вашите опасни отпадъци, те трябва да се анализират и опаковат в съдове с подходяща големина, ограничена по закон. Нашите акредитирани лаборатории са лицензирани за боравене с опасни отпадъци и тяхното транспортиране. Ние разполагаме с най-новото оборудване за балиране на отпадъци в по-малки количества, за да бъдат приемливи за окончателна обработка.

Благодарение на нашата мрежа по цял свят и опит в разработването на логистични решения за редица отрасли, ние можем да пригодим подхода за управление на отпадъци за Вашите конкретни нужди. В случай на спешно преработване на опасни продукти – например, прехвърляне на продукти от варели в други съдове – нашите екипи за отпадъци в околната среда имат знания и умения за бързо и ефективно справяне с предизвикателствата. Това осигурява връщането на Вашите продукти във веригата на доставки възможно най-бързо, а процесите на управление на Вашите отпадъци укрепват Вашия бизнес чрез спазване на стандартите за околната среда.

Цялата ни дейност се извършва в съответствие с местните и международни наредби. Вашето съответствие със законодателството за отрасъла е гарантирано чрез нашето сертифициране като доказателство, че Вашите отпадъци са обработени по надлежния начин.

За да бъдете спокойни и да си осигурите ефективна програма за управление на отпадъци, уредете балиране на Вашите опасни отпадъци като се обадите на нашия екип още днес.

Услугите на SGS за управление на отпадъците предлагат балиране на опасни отпадъци, за да се гарантира, че Вашите отпадъци отговарят на съответните стандарти за рециклиране и обработка.
Услугите на SGS за управление на отпадъците предлагат балиране на опасни отпадъци, за да се гарантира, че Вашите отпадъци отговарят на съответните стандарти за рециклиране и обработка.
Услугите на SGS за управление на отпадъците предлагат балиране на опасни отпадъци, за да се гарантира, че Вашите отпадъци отговарят на съответните стандарти за рециклиране и обработка.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги