Какво търсите?

Проверка на суровини

Нашите проверки на суровините са важен етап от този процес. Те ни помагат да гарантираме, че вашият доставчик ще спазва вашите спецификации, и да ви дадем ясна представа за следните характеристики на вашите суровини:

  • Идентичност
  • Безопасност 
  • Пригодност за вашия продукт

В крайна сметка, нашата цел е да ви гарантираме, че произвеждате безопасни, висококачествени продукти, които отговарят на очакванията на потребителите и регулаторните органи.

Много различни отрасли използват тестването на суровини в началото на производствения процес. Те включват, но не само, потребителски стоки и търговия на дребно, здравеопазване и благоденствие, хранителни продукти и селско стопанство, както и автомобилен бизнес. Проверките на SGS не само помагат да се гарантира, че вашият краен продукт притежава най-добро качество, те също така ви дават възможност да набележите и отстраните проблемите, преди те да се отразят негативно на вашите разходи и на вашата бизнес репутация.

Ние разполагаме с международна мрежа от лаборатории и експерти от световна класа в сферата на тестването на суровините и можем да създадем програма от тестове за проверка и идентифициране на суровини, която може да включва тестване на химични, микробиологични, механични и физични свойства. Програмите са базирани на вашите специфични нужди и са създадени така, че да ви помогнат да спазите местните регулаторни изисквания на вашия целеви пазар.

Различните видове анализ на суровини, които извършваме, са достатъчно гъвкави, за да се използват като еднократни услуги за информационно осигуряване при разработването на продуктите или съставките или за оформяне на част от по-широка програма от проверки в цялата производствена верига.

Когато работите със SGS, вие извличате полза от над стогодишния опит в предоставянето на надеждни проверки според най-високите стандарти. Вие също така извличате полза от опита, който сме придобили при извършването на проверки на суровини за компании от всякакъв ранг по целия свят. Нашите експертни консултанти ще могат да ви предоставят консултации относно предлаганите специфични предимства за вашата фирма с помощта на проверките на суровини от SGS.

Основен приоритет за SGS е да помагаме на нашите клиенти да запазят целостта на продукта, като намалят рисковете в производствената верига възможно най-рано.
Основен приоритет за SGS е да помагаме на нашите клиенти да запазят целостта на продукта, като намалят рисковете в производствената верига възможно най-рано.
Основен приоритет за SGS е да помагаме на нашите клиенти да запазят целостта на продукта, като намалят рисковете в производствената верига възможно най-рано.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services