Какво търсите?

Директива за радиосъоръжения (RED)

Директивата за радиосъоръжения (RED) хармонизира пазара и подобрява процеса на пускане на продуктите на пазара. Директивата заменя националните стандарти и изисква производителите да демонстрират, че продуктът отговаря на основните изисквания на директивата. В SGS притежаваме експертни познания и съоръжения за тестване, за да ви помогнем да демонстрирате съответствието на вашите продукти със стандартите и да им осигурим съответната CE маркировка.

Общи примери за стандарти съгласно Директивата за радиосъоръжения (RED):

  • Безопасност на продуктите: EN 62368-1, EN 60950-1
  • EMC: EN 301 489-x, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
  • Радио: EN 300 220/330/440 (устройства с малък обсег на действие), EN 300 328 (2,4GHz лента ISM), EN 301 511 (GSM мобилна станция), EN 301 908 (UTRA & E-UTRA & 5G), EN 301 893 (5GHz RLAN), EN 300 330 (13,56 MHz SRD)

В нашата глобална мрежа от лаборатории ние предлагаме най-широката гама от услуги по тестване и съответствие за сферата на безжичните комуникации, за да ви осигурим конкурентно предимство на пазара.

Научете повече за това как тестването по Директивата за радиосъоръжения (RED) 2014/53/ЕС и спазването на нейните изисквания, осигурено от SGS, може да донесе полза на вашия бизнес.

За да се произвеждат или продават радиосъоръжения за използване в Европа, те трябва да отговарят на Директивата за радиосъоръжения RED 2014/53/ЕС. Тя се отнася до почти цялото оборудване (с малки изключения), което използва радиочестотния спектър.
За да се произвеждат или продават радиосъоръжения за използване в Европа, те трябва да отговарят на Директивата за радиосъоръжения RED 2014/53/ЕС. Тя се отнася до почти цялото оборудване (с малки изключения), което използва радиочестотния спектър.
За да се произвеждат или продават радиосъоръжения за използване в Европа, те трябва да отговарят на Директивата за радиосъоръжения RED 2014/53/ЕС. Тя се отнася до почти цялото оборудване (с малки изключения), което използва радиочестотния спектър.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services