Какво търсите?

Управление на качеството и безопасността

Ние помагаме на клиенти от цял свят да увеличат своите икономически резултати и да постигнат целите си чрез намаляване на нивото на риска по отношение на качеството и безопасността на техните продукти:

  • Повишаване на удовлетвореността на потребителите и на продажбите
  • Намаляване на броя върнати или иззети продукти
  • Намаляване на риска от съдебно преследване поради тежки наранявания

Предоставяни като част от нашите комплексни или индивидуални технически услуги за надеждност на продуктите, нашите услуги за управление на безопасността и качеството включват:

  • Участие в комисия за безопасност- независимо дали ще ви помогнем да създадете нова комисия за безопасност, която да участва в съществуващата комисия, или просто ще ви дадем съвет, нашата цел е да гарантираме, че решенията, които взима вашата комисия, са добре информирани и допринасят в значителна степен за развитието на вашата стратегия за управление на риска

  • Протоколи за тестове- ние можем да ви помогнем да създадете подробни описания на изискванията за тестване на продуктите за персонала, доставчиците и лабораториите, така че вашите продукти да бъдат тествани по едни и същи правни стандарти или стандарти за оценка на риска, независимо къде и кога са били тествани

  • Ръководство за безопасност- особено важна част от управлението на качеството на потребителските стоки, вашето ръководство за безопасност на производствената дейност трябва да отговаря на законодателните и нормативни изисквания, както и на особено важната информация за оценка на риска. Ние можем да ви помогнем да създадете ново ръководство или да поддържате вашето настоящо ръководство актуално

  • Обучение- без подходящо обучение вашият персонал няма да може да използва правилно процедурите и инструментите за качество и безопасност. Ние изготвяме индивидуални програми за обучение, за да отговорим на потребностите на вашата фирма и да включим теми, като например съответствие/нормативни изисквания, безопасност, осигуряване на качеството, ограничени химични вещества и социална отговорност  

SGS е световен лидер в услугите за оценка на риска на продуктите. Нашите технически услуги за надеждност на продуктите могат да ви помогнат да намалите рисковете за качеството и безопасността на вашите продукти и да доведат до подобряване на бизнес практиките, а това ще предостави на вашата компания сериозно преимущество, от което тя се нуждае във все по-конкурентната бизнес среда.

Услугите за управление на безопасността на продуктите, предлагани от SGS, помагат на клиентите да развиват и поддържат производствените процеси, за да гарантират качеството и безопасността на продуктите по време на цялото производство.
Услугите за управление на безопасността на продуктите, предлагани от SGS, помагат на клиентите да развиват и поддържат производствените процеси, за да гарантират качеството и безопасността на продуктите по време на цялото производство.
Услугите за управление на безопасността на продуктите, предлагани от SGS, помагат на клиентите да развиват и поддържат производствените процеси, за да гарантират качеството и безопасността на продуктите по време на цялото производство.

Свързани услуги

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България