Какво търсите?

Qualicert - Сертификация за качество на услугата

Услугата за сертификация на качеството QualiCert ви помага да разширите стандартите за производителност на предоставяните от вас услуги. Сертификацията QualiCert помага за защита на репутацията на марката и повишава потенциала на вашата организация за постоянно подобрение, включително контрол на вътрешните разходи, чрез осигуряване на одобрението на основните заинтересовани страни за вашите най-добри практики.

Програмата на SGS за сертификация на качеството QualiCert™ включва следните елементи:

  • Обучение за връзката между доставката на услуги и изискванията на клиентите
  • Обучение за събиране на данни за клиентските изисквания и създаване на критерии за предоставяне на услуги
  • Разработване на критерии по клиенти
  • Публично валидиране на тези критерии от независим комитет, съставен от признати потребители на услугата, доставчици и индустриални експерти.
  • Одит от SGS на съвместимостта с критериите за доставка на услуги (посредством одити на системи, таен клиент, наблюдения, интервюта, прегледи на документи и др.) и
  • Отчетност (несъответствия, възможности за подобрение и т.н.) и издаване на QualiCert сертификат

Сертификацията QualiCert е най-добре признатият в света официален знак за независимо удостоверено качество на услуги. Вие също можете да използвате методологията на QualiCert, за да дефинирате, внедрите и наблюдавате критично важните критерии за изпълнение на доставката, наред с вашите бизнес стратегии. Нашите одити потвърждават нивата на производителност, които вашата организация постига, и спомагат за дефиниране на здрава рамка за едно управление на качеството, което е ориентирано към постигането на резултати.

Представителите на SGS с удоволствие ще отговорят на всички ваши въпроси, ще изслушат вашите потребности и ще начертаят предложение въз основа на вашите изисквания.

Уверете се, че вашата верига на доставка и мрежи за доставка работят по стандартите, очаквани от вашите клиенти, чрез независима оценка от SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги