Какво търсите?

Тестове с изпомпване и проследяване

За да защитите Вашите водни ресурси за едно надеждно бъдеще е необходимо да знаете колкото може повече за съществуващия водоизточник, за неговия полезен обем и за системите за оттичане. Нашата гама от тестове ни позволява да наблюдаваме потоци и извори, да измерваме полезен обем и да проектираме подходящи системи за оттичане.

Това означава, че можете да оптимизирате местоположението на кладенците и да прецените дали Вашите водни ресурси са достатъчни за реализиране на плановете Ви. Тестовете с изпомпване ни позволяват да събираме информация за местната пропускливост на водоносен пласт. Тестовете за проследяване осигуряват информация за шупливостта на почвата и за разпространението на течностите в нея. А с хидрогеоложките изследвания може бързо да се направи преценка за характеристиките на площадката около кладенеца.

Точните данни са ключ за постигане на съответните резултати за Вашия проект. Ние използваме най-новите технологии за моделиране на подпочвените води, за да картографираме до къде се простира водния резервоар и неговата област на захранване, и типа и дълбочината на потока. Резултатите от теста се анализират от нашата мрежа от експерти по характеризиране на водоносен пласт. Нашите доклади могат да се използват за подпомагане получаването на разрешения за планировка и за поддържането на приложения за добиване на вода.

Водата е един от Вашите най-ценни ресурси. Обадете се на нашия екип още днес, за да си осигурите максимум водни ресурси.

SGS събира информация на място с помощта на различни тестове за опитно водочерпене и тестове за проследяване, за да състави карта на Вашите подпочвени води. Потърсете съдействието на нашия екип по хидрогеоложки дейности още днес, за да Ви представи ясна картина за това как да оптимизирате Вашите водни ресурси.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги