Какво търсите?

Обучение по професионално управление на проекти

Това обучението ви помага да развиете уменията, необходими за съвременните високи и разнообразни изисквания в модерното управление на проекти.

Успешното управление на проекти днес включва повишена нужда от качество, навременна доставка, стриктно спазване на бюджета и изискваните регулаторни контроли. Ние ви помагаме да разберете и да получите практически опит за начина на управление на всеки един етап от жизнения цикъл на проекта, за да постигнете тези цели.

Обучението е еквивалентно на комбинирана акредитация на ниво Project Management Professional (PMP®) и покрива теми като:

 • Въведение: Ръководство по основни познания на управлението на проекти (PMBOK®)
 • Модел за управление на проекти
 • Основни елементи на Харта на проекта
 • План за управление на проект
 • Анализ на вариантите на проекта
 • Жизнен цикъл на проекта
 • Управление на обхвата на проекта
 • Управление на графика на проекта
 • Управление на разходите по проекта
 • Управление на качеството на проекта
 • Управление на човешките ресурси в проекта
 • Управление на комуникациите в проекта
 • Управление на снабдяването по проекта
 • 5-те роли в ефективната екипна работа
 • Управление на кризи
 • Одитен формат на проекта
 • Изучаване на състава и групова дискусия

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за обучението по професионално управление на проекти, предлагано от SGS.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Other Services