Какво търсите?

Верификация на етикетиране

В най-лошия случай, липсващите или неправилните инструкции за грижи и употреба могат да застрашат клиентите и да окажат сериозно влияние върху бъдещето на вашата фирма. За да намалят този риск, компаниите по цял свят отделят на услугите по верификация на етикетирането на SGS основно място в техните процедури по управление на риска.

Нашата услуга по верификация на етикетирането на потребителски стоки ви осигурява достъп до експерти със задълбочени познания за международните и национални регулаторни мерки. Независимо дали продавате вашите продукти на местно ниво или ги изнасяте в други страни, ние можем да разработим програма за проверка, която ще вземе под внимание всички стандарти, които трябва да спазите.

Нашите консултанти предоставят съвети и насоки относно създаването на нови етикети за потребителски стоки или могат да прегледат вече разработени такива. Ние предлагаме цялостен пакет за верификация, за да гарантираме, че информацията, която предоставяте за продукта, е достатъчна на клиентите да разберат как могат да го използват безопасно и по оптимален начин. Особено внимание се обръща на предупрежденията за безопасност на продукта, за да се намали рискът от нанасяне на вреда на клиентите и за да се предотвратят скъпите съдебни искове за вашата фирма.

Най-различни отрасли използват нашите услуги по верификация на етикетирането за най-различни продукти. Услугите по верификация на етикети и верификация на предупреждения за продукти могат да се използват като самостоятелни, единствени услуги или могат да се включат в по-дълга, по-стратегическа програма, която представлява част от вашите процедури за управление на риска. Ние разполагаме с консултанти в близост до вас, които могат да ви дадат съвет какво е най-подходящо за вас.

Ние смe водещата в света компания за проверка, верификация, тестване и сертифициране. Не съществува по-добър партньор, който може да провери етикетите на вашите потребителски стоки, да намали риска и да защити позицията на вашия бизнес на пазара - тъй като ние акцентираме върху професионалната етика, предоставяме услуги и експертни познания на световно ниво и сме информирани за най-новите пазарни и регулаторни разработки. Свържете се с нас днес, за да научите повече.

Независимо от високото качество и безопасността на продукта неговата репутация, както и репутацията на вашия бизнес, ще бъде опетнена, ако информацията, която предоставяте на потребителите, е недостатъчна.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services