Какво търсите?

Предварителна регистрация

За вещества, които вече съществуват в Европейската общност преди влизането в сила на REACH (т.е. невъведени вещества), може да се допусне по-дълго време за подготовка, ако производителят или вносителят е извършил предварителна регистрация на своето вещество.

Периодът на нормалната предварителна регистрация е изтекъл на 30 ноември 2008 г. Компаниите, които са пропуснали нормалния период, но желаят да използват преходните разпоредби и да извършат регистрация на по-късен етап, трябва да проверят своята пригодност за късна предварителна регистрация.

Веществото, подходящо за късна предварителна регистрация, трябва да бъде така нареченото "невъведено" вещество. В допълнение, това трябва да бъде вещество, което сте произвели или внесли за пръв път в размер на над един тон годишно или повече след 1 декември 2008 г. Ако и двете условия са спазени, късната предварителна регистрация трябва да се изпрати в рамките на шест месеца след първото производство, внос или използване на веществото, но не по-късно от 12 месеца преди крайния срок за съответната тонажна група.

Другите химични вещества, които не отговарят на условията по-горе, трябва да бъдат представени за регистрация незабавно след изпращането на досие със запитване до Европейската агенция по химикали (ECHA). Например, вещества, които са „невъведени“ и/или нямат никаква предварителна регистрация.

Ние можем да определим общото въздействие на REACH върху вашата компания, като извършим анализ на въздействието по REACH, който включва кратък и подробен списък.

Краткият списък ви дава възможност да определите кои вещества са предназначени за късна предварителна регистрация. Подробният списък е допълнителна фаза за подготовка за влизане във Форума за обмен на информация за веществата (SIEF) и за регистрацията на химични вещества. SGS може също така да влезе в SIEF от ваше име като представител на трета страна и да обсъжда с други членове на SIEF обмена на данни за веществата и разходите за обмен на тези данни.

Научете повече за късната предварителна регистрация и услугите по REACH от SGS.

Регламентът REACH изисква регистриране на веществата над 1 тон годишно от всеки производител или вносител.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services