Какво търсите?

Решения за одит на ДПП във фармацията

Каквато и да е ролята на вашата организация във фармацевтичната верига на доставка - независимо дали сте доставчик, производител или фармацевтична компания - демонстрирането на добра производствена практика (ДПП) е ключ към осигуряването на доверието на клиентите, изграждането на вашата репутация и разрастването на вашия бизнес.

Одит на ДПП от SGS ще покаже, че вие отговаряте на очакванията на вашите клиенти и потребители, и работите за гарантиране на качеството и безопасността на вашите продукти. Изискванията към одитите на ДПП и консистентния глобален подход никога не са били по-големи. Глобалните пазари и международното производство и доставка на суровини и активни фармацевтични съставки увеличават сложността на веригите на доставка. Ефективното адресиране на разпоредбите за ДПП в международен мащаб се улеснява много от нашата мрежа от местни експерти.

Ние поддържаме най-голямата световна мрежа от независими одитори и предоставяме на вашата организация икономически оправдана оценка на качеството на стандартите за ДПП. Работейки в мрежа от офиси и лаборатории в 135 страни, ние предлагаме една наистина глобална услуга, като същевременно предоставяме на вашата организация една единствена точка за контакт.

В SGS, ние предлагаме огромен масив от аналитични техники за ДПП, свързани с контрола върху качеството във фармацията. Нашите фармацевтични експерти могат да помогнат на организации и фирми от цялата верига на доставка във фармацията да управляват и подобряват качеството на техните продукти по един глобално консистентен, надежден и ефективен начин, чрез услуги и решения, създадени конкретно за оценката на качеството във фармацията.

Внедрете програма за одит на ДПП във вашата организация, за да демонстрирате вашата ангажираност към качеството и безопасността по цялата верига на доставка във фармацията.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги