Какво търсите?

Тестове промокаемост

За много от проектите, свързани с почва и вода, контролът върху оттичането и просмукването са важни за успеха. За една автомивка отводняването е от първостепенно значение; за един нов строителен обект приоритет може да бъде максималното проникване на дъждовна вода.

Ние имаме дългогодишен опит и хиляди хидрогеоложки изследвания, които използваме в работата си. Ние можем да намерим решение, подходящо за конкретен Ваш проект. Адаптирането, което правим за изпитване за проводимост в местните условия (тест на Льофранк), който се прилага в хидрогеологията, ни позволява да изчислим проводимостта дори в ненаситена зона. Това е бърз и нескъпоструващ метод за анализ на проводимостта на земята, който спомага за намиране на най-доброто решение за контролиране на просмукването и за отводнителни системи.

Ние използваме системи за географска информация за вмъкване и онагледяване на редица данни, което Ви позволява да виждате цялата картина и да съставите приоритетен план за действие. С помощта на модерна технология и оборудване ние можем да изпълняваме всякакви дейности, независимо от мащабите им. Ако прокарвате водопровод за комунално-битови нужди, ние изчисляваме радиуса на действие на помпите, определяме капацитета на ресурсите от подпочвени води и зоните за защита от замърсяване на подпочвените води.

Там където има вероятност от изпускане на отпадни води, ние можем да разгледаме решения, които отговарят на разпоредбите за управление на отпадъците и намаляват рисковете за здравето на хората, местните екосистеми и ресурсите от подпочвени води. И можем да внедрим пречиствателни системи за вода, които отговарят на конкретни критерии за разрешение от местните власти за изпускане на преработена вода в реки или изкуствени канали.

Въз основа на многобройните ни сертификации, позволете ни да поемем правната и нормативната страна на административната дейност, и да изпълним Вашия проект в срок и в рамките на Вашия бюджет. Ние можем да Ви помогнем при изготвянето на лицензни споразумения, провеждане на изследвания на място, за анализ и документация, които да отговарят на нуждите на управлението на околната среда и безопасността.

Работата с SGS осигурява гаранция за качество и безопасност, подплатена с дългогодишен опит. Поставете началото на следващото си успешно сътрудничество, като се обадите на нашия екип още днес.

Каквито и да са мащабите на Вашия проект, изпитването за проводимост от SGS може да спомогне за намирането на най-подходящите решения за траен успех. Обадете се на екипа още днес за съставяне на най-добрия план за изпълнение на Вашия проект.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги