Какво търсите?

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Носителите на интереси във вашата фирма очакват от организацията да отговаря на екологичните стандарти и да покаже ангажираност към намаляването на въздействието от ежедневната си работа върху околната среда.

PAS 2050 - обществено достъпна спецификация - ще ви помогне за това. Тя позволява да измерите влиянието върху околната среда на дейностите, продуктите и услугите на вашата организация, както и да измерите емисиите на ПГ в техния жизнен цикъл.

SGS може да помогне на вашата организация да отговори на тези стандарти за въглероден отпечатък. Нашият одит и оценка могат да доведат до конкурентно предимство, повишено доверие на потребителите и дори да управляват емисиите на ПГ в жизнения цикъл на доставчиците.

Прилагането на PAS 2050:2008 ще ви помогне да:

  • Управлявате емисиите на ПГ от заводи и доставчици, като референция за намаляване на емисиите на ПГ в бъдеще
  • Получите конкурентно предимство, тъй като фирмите все повече изискват тези данни, за да направят оценка на своя собствен жизнен цикъл
  • Осигурите концепция за нисковъглероден и зелен дизайн, да намалите употребата на суровини и да увеличите използването на нисковъглеродни доставчици
  • Отговорите на очакванията на клиентите, за да станете пазарен лидер и да повишите загрижеността на потребителите за околната среда
  • Спечелите потребителското доверие чрез публично заявени искове за съответствие и последващо съобщаване на резултатите
  • Предоставите трамплин за приложение на въглеродния етикет в бъдеще
  • Позволите употребата на независимата верификационна маркировка в маркетинга и комуникациите
  • Подкрепите вътрешните мерки, предприети за намаляване на емисиите чрез разследване на алтернативни продуктови конфигурации, алтернативни суровини и процеси, както и идентифициране на горещите точки на емисиите

Обърнете се към SGS за оценка на решенията за намаляване на енергията във вашата организация и верига на доставки, и отговорете на изискванията на стандарта за въглероден отпечатък PAS 2050. Международната организация по стандартизация (ISO) работи по нов стандарт за въглеродния отпечатък на продуктите - ISO 14067.

Ние сме също и глобален лидер в сертификацията по ISO 14001:2004 и валидацията/верификацията по ISO 14064:2006.

За да впечатлите вашите клиенти, потребители и акционери с екологичните си политики, вие трябва да демонстрирате и ефективно да комуникирате вашите емисии на парников газ (ПГ).

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги