Какво търсите?

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа - обучение за вътрешен одит

Целта на това обучение е да предостави на участниците уменията и познанията, необходими за оценка и отчитане на съответствието и ефективното приложение на системи за управление на здравето и безопасността при работа.

След завършване на това обучение Вие ще сте в състояние:

  • Да описвате отговорностите на един вътрешен одитор и ролята на вътрешния одит за поддържането и усъвършенстването на системите за управление, в съответствие с OHSAS 18001:2007
  • Да обяснявате целта и структурата на OHSAS 18001:2007
  • Да обяснявате принципите, процесите и избраните техники, използвани за оценката и управлението на аспектите и влиянието на здравето и безопасността при работа, включително и значението им за одиторите по OHSAS
  • Да планирате и подготвяте вътрешен одит, да събирате доказателства за одит чрез наблюдение, интервюта и подборка на документи и архиви
  • Да съставяте писмени фактологични отчети за одити, които помагат за подобряване на ефективността на системата за управление
  • Да предлагате начини за проверка на ефективността на корективните действия

Обучението обхваща презентации, семинари и ролеви игри.

От участниците не се очаква да имат познания за одит, системи за управление на качеството или за OHSAS 18001:2007 преди началото на курса.

Защо да изберете обучение за вътрешни одитори по OHSAS 18001 от SGS?

Нашите курсове се провеждат от преподаватели, които са експерти по системи за управление на качеството и опитни лектори. Вашите познания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен и практичен подход към обучението.

Свържете се с SGS днес, за да научите повече за нашето обучение за вътрешни одитори по OHSAS 18001.

Обучение за вътрешни одитори по OHSAS 18001 от SGS - развийте умения за провеждане на вътрешни одити.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Други услуги