Какво търсите?

НПЛИ

Бидейки Национално Призната Лаборатория за Изпитване (НПЛИ), SGS може да изпитва и сертифицира продуктите Ви за американския и канадския пазар (НПЛИ сертификация).

Ние сме официално призната НПЛИ от американската Служба за Трудова Безопасност и Здраве (СТБЗ) и изготвяме оценки и тестове на Вашите продукти, за да определим дали:

  • Те съотвестват на националните стандарти за безопасност
  • Материалите, производството и условията на производство съответстват на изискванията за продуктова безопасност
  • Системата за управление на качеството на производителя гарантира постоянно качество на продуктите

SGS Северна Америка може да сертифицира продукти спрямо съответните американски и канадски стандарти посредством тестване и сертификация от трети лица в нашите Национално Признати Лаборатории за Изпитване акредитирани от СТБЗ. Ако Вашият продукт отговаря на изискванията за изпитване на НПЛИ, той получава разрешение да носи знака за съответствие Марка на SGS Северна Америка. Тя демонстрира Вашата ангажираност към безопасността на продуктите Ви към Вашите производители, доставчици, търговци, регулаторни органи и клиенти.

Научете повече от SGS за това как нашите слуги по изпитване в САЩ и сертификация в Канада, сертификационната марка на НПЛИ и марката на SGS Северна Америка могат да са от полза за продукта Ви.

Ако желаете да продавате продукта си в САЩ и Канада, той трябва да отговаря на съответните национални стандарти за безопасност.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services