Какво търсите?

Нигерия - Оценка на съответствието на продукт (PCA) (SONCAP)

За да се предотврати вносът на некачествени и опасни продукти в Нигерия, всички износители и производители трябва да подлагат контролираните стоки на проверка спрямо стандартите и техническите изисквания на Организацията по стандартите на Нигерия (SON).

Ние можем да тестваме и проверим вашите продукти спрямо външната Програма за оценка на съответствието на Организацията по стандартите на Нигерия (SONCAP). Съгласно програмата SONCAP стоките, предназначени за внос, които са внесени в списъка на контролираните продукти, трябва да преминат оценка за съответствие на продукта в страната на произход.

Десетилетията опит в оценяването на продукти позволяват на експертите по промишлеността от нашата международна мрежа да ви предложат услуги, съобразени с вашите нужди, което ще помогне на продуктите ви да съответстват на изискванията.

Нашата акредитация за обновената SONCAP е подновена на 14 ноември 2012 г. и влиза в сила на 1 март 2013 г. Процесът за новата програма се различава от предходния процес. Той въвежда три метода за сертифициране, като за всеки метод трябва да се издават различни документи:

 1. Отчет за продукта (Валиден за доставка, издава се при успешно завършване на систематична проверка и вземане на проба от продукта: прилага се само за метод A); или
 2. Сертификат за продукта (регистриран или лицензиран) (Валиден за една година, издава се при успешно завършване на одит в предприятието на производителя: прилага се за методи В и С) и
 3. Сертификат за съответствие (Проверка при доставка: проверка на документите (в това число Отчет за продукта или Сертификат за продукта и задоволителен Отчет на данни от изпитвания) и, в зависимост от Методи A, B или C, систематична или селективна физическа проверка с, където е възможно, наблюдение на съдържанието на пълния натоварен контейнер (FCL) и печата на FCL)

Отчети на данни от изпитвания

Отчетите на данни от изпитвания трябва да се представят за всички методи за сертифициране. Валидни отчети на данни от изпитвания трябва да се издават от:

 • Одобрена лаборатория по ISO/IEC 17025
 • Производителя, при условие че тестването е наблюдавано от SGS

Методи за определяне на съответствието на продуктите

SON е определила три метода за сертифициране, които ще се прилагат според обстоятелствата.

 • Метод A: За нерегистрирани/нелицензирани продукти (проверка на съответствието)
  Всяка доставка, която се внася, изисква физическа проверка, вземане на проба, тестване спрямо действащите стандарти, наблюдение на съдържанието и печата на пълния натоварен контейнер (FCL).
 • Метод B: За регистрирани продукти (регистриране и проверка на съответствието)
  Регистрирането на продуктите се извършва след изпитването на типа и оценката на действащата система за качество на производителя, за да може (одитът) да определи дали въпросният (те) продукт (и) отговарят на действащите стандарти и дали производителят разполага с необходимите системи за постоянно производство на продукт с еднакво качество.  При Метод B проверката, вземането на проби, тестването съгласно действащите стандарти и наблюдението на съдържанието и печата на пълния натоварен контейнер (FCL) се изискват при минимум 40% от доставките.
 • Метод C: За лицензирани продукти (системи за сертифициране на продукти)
  Лицензирането на продуктите се базира на детайлна оценка на продуктите, включваща тестване и одит в предприятието, както и редовен надзор. Единствено производителят на продукта може да получи лиценз. Проверката, вземането на проби, тестването съгласно действащите стандарти и наблюдението на съдържанието и печата на пълния натоварен контейнер (FCL) при Метод C трябва да се провеждат минимум два пъти годишно. 

Защо да изберете SGS?

Като водеща световна компания за инспекция, проверка, изпитване и сертифициране, която разполага с глобална мрежа, ние се ангажираме да предоставяме на износителите за Нигерия, както и на вносителите в страната, ефикасни услуги съгласно изискванията на програмата SONCAP.

Свържете се с нас още днес, за да получите повече информация.

Оценка за съответствие на продукти за износ за Нигерия от SGS – ви дава възможност да изнасяте продукти и стоки в Нигерия.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services