Какво търсите?

NFC

Безжичните лаборатории на SGS са оборудвани и акредитирани за сертификат на NFC Forum, което ви позволява да демонстрирате, че вашите устройства отговарят на публикуваните спецификации на NFC Forum. Ползите от сертификата включват:

  • Вписване на вашето устройство в регистъра на сертифицираните продукти на NFC Forum
  • Гарантиране, че вашето устройство ще бъде съвместимо с други устройства, сертифицирани от NFC Forum
  • Престиж за вашето устройство и стимул за други компании да го търсят
  • Демонстриране на N-маркировката на NFC Forum върху вашето устройство, за да се покаже точката на взаимодействие с цел активиране на NFC услуги
  • Изобразяване на сертификатната марка на NFC Forum върху вашите търговски материали и опаковката на продуктите

NFC Forum работи, за да развива технологиите, да повишава реализацията и да информира обществото за оперативната съвместимост на близката полева комуникация и нейните предимства. Всички NFC транзакции се осъществяват в рамките на много малка област, приблизително в рамките на четири сантиметра – тази близост означава, че не съществува риск потребителите да осъществят транзакция без тяхно знание.

Нашата световна мрежа от опитни инженери разполага със задълбочени познания за безжичните технологии, включително GSM, CDMA, VCDMA, LTE, Bluetooth, Wi-Fi и други късообхватни технологии. Ние притежаваме над 130 години опит в сферата на тестването, верификацията и сертифицирането, което ни прави идеален партньор за тестване и сертифициране на безжични устройства на трети страни.

Оборудвайте вашите мобилни устройства с технологията, за да направите живота по-лесен. Технологията на близката полева комуникация (NFC) дава възможност за бързо и ефективно безконтактно плащане, безпроблемни Bluetooth® и Wi-Fi връзки, както и лесен пренос на данни между различните устройства.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services