Какво търсите?

Таен клиент

Услугите с таен клент са независима оценка на вашите работни процедури, правилата за поведение и реалното усещане на вашите клиенти.

Използването на тайни клиенти в магазин, хотел, ресторант или автомобилен център ви помага да определите пропуските в очакванията и да предприемете необходимите коригиращи мерки. Това ще повиши яснотата на вашите процедури и ще подобри поведението на персонала. Като резултат ще видите подобрение в нивото на обслужване на клиентите, което на свой ред може да доведе до повишени продажби.

В SGS, ние работим с вас, за да разберем вашата организация, нейните процедури и правила за поведение. Представяйки се за реален клиент, нашия таен гост ще изпълнява ролята и действията на обикновен гост или клиент. Нашите услуги с таен клиент са добре планирани и осъществявани програми.

Таен клиент в магазини

Хармонизирането на очакванията на клиента е все по-популярно при националните и международни търговци на дребно и притежатели на търговски марки. Осведомеността и репутацията на търговската марка означава компаниите често да стандартизират организацията, производството и маркетинга на продуктите. Въпреки това, глобалните търговски марки също често се специализират за местни пазари, като запазват идентичността на тяхната търговска марка.

В началото ще работим с вас, за да сме сигурни, че сте внедрили правилни мерки. След това, нашите тайни клиенти ще посетят магазини, за да проучат вашата точка за продажба и обслужването на клиентите. Те ще определят и ще докладват дали екипът е успял да създаде отлично впечатление при продажбите.

Таен клиент в хотели и таен клиент в ресторанти

Екипите от тайни гости, работещи в сектора на хотелиерство и ресторантьорство, ще проучват взаимодействието между гости и персонал, а също така ще опитат или използват някои от съоръженията/помещенията. Някои от дейностите, които нашите екипи могат да изпълнят, включват:

  • Извършване на запитване и регистриране за членство
  • Извършване на резервация по телефона или поръчка
  • Посещение за вечеря или развлечение
  • Пренощуване в хотел, което може да включва използване на някоя или всички услуги
  • Закупуване на продукт, преглед на представянето и характеристиките на продукта
  • Търсене на съвет от рецепцията, управлението или ръководител

Вашата програма ще осигури цялостна обратна информация от нашите тайни клиенти и преглед на вашите точки за продажба и взаимодействие с персонала. В крайна сметка, усещането и убеждението на гостите е реалната мярка за качеството на обслужване и продукта. За да ви помогнем да подобрите впечатлението на клиентите, ние ще разработим уникално измерване на впечатлението на клиентите спрямо вашата визия и заедно ще определим целеви клиентски групи, върху които да се фикусира вашата организация.

Автомобилен таен клиент (одити за защита на търговска марка)

Вашата мрежа от търговски представители е лицето на вашата търговска марка. Професионалното търговско представителство подобрява вашата търговска марка и движи бизнеса напред. От решаващо значение за производителите на автомобили е мрежата от търговски представители да уважава търговската марка и да спазва вашите стандарти.

Нашите тайни клиенти/одити за защита на търговската марка защитават, поддържат и изграждат вашата търговска марка чрез инспектиране и отчитане на съответствието на вашите търговски представителства с ръководните принципи на организацията. Професионален одитор изпълнява ролята на клиент и отчита одобрен набор от критерии. Те служат и като допълнително средство към традиционни одити, които можете да извършвате.

Също така, можем да извършим тези одити в търговски представителства на ваши конкуренти, като ви предоставим полезна информация за техните позиции, силни и слаби страни.

Научете повече за нашите услуги с таен клиент, независима оценка на вашите стандарти за обслужване на клиентите.

Дали вашите клиенти получават обслужването, което очакват?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services