Какво търсите?

Мониторинг на летливи токсини във въздуха чрез моментно вземане на проби

SGS има опит в този стандартен за промишлеността метод и може с точност да определи качеството на въздуха чрез услугите за измервания с кутии. Ако искате да се убедите, че Вашият въздух е издържал теста, обадете се на акредитирания ни екип днес.

Летливите органични съединения (ЛОС) се отделят от редица източници - промишлени процеси на открито, продукти и устройства, строителни материали и оборудване. Голяма част от емисиите са токсични и могат да нараснат в слабо проветриви зони, което води до т.н. „синдром на болната сграда“. Дългосрочното въздействие може да окаже неблагоприятен ефект върху здравето на Вашата работна сила, засягайки ежедневната производителност и Вашата годишна печалба. Някои ЛОС, например хлорофлуоровъглеродите, са забранени или строго контролирани за количествата, на които работниците могат да се излагат на работното място. За да сте сигурни, че отговаряте на всички регулаторни изисквания и предоставяте безопасно работно място, доверете ни се, за да ръководим програмата Ви за мониторинг на въздуха.

Най-добрият начин за измерване на ЛОС е събирането на проби от въздуха през определен период от време, използвайки вакумни кутии. Кутиите се транспортират лесно, позволявайки лабораторен анализ на пробата от дадено място. Те могат да се използват за анализиране на много места, чрез употребата на същата система, което ги прави рентабилни за работа на няколко места, които изискват съгласувани решения. За разлика от други тестове, този метод намалява въздействието на водните пари, като по този начин се подобрява точността на резултатите.

Отчетите могат да се използват при регулаторни проверки и одити. Като водеща компания за надзор на световно ниво, нашите акредитирани екипи за проверка ще се погрижат за Вашия план за управление на околната среда, позволявайки Ви да се фокусирате върху основния си бизнес.

Нашата широка гама от новаторски, поръчкови решения може да включи по-добро проектиране на сградата, подобрена вентилация и климатизация на вътрешните помещения, както и контролиране на емисиите в откритото работно пространство. Ние също така ще Ви предоставим устойчив план за поддръжка, за да се гарантира чисто работно място в бъдеще.

Свържете се с нас за среща днес, за да се погрижим за качеството на въздуха на Вашето работно място.

Един от най-надеждните методи за проверка за летливи органични съединения (ЛОС) във въздуха е чрез моментно измерване.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги