Какво търсите?

Микробиологични тестове за медико-билогичните науки

SGS е лидер в микробиологичните тестове за качество и контрол, и предлага пълна гама от услуги във фармацевтичната и медицинската индустрия.

Нашите специалисти са високо-квалифицирани и участват в научните комисии на няколко организации. Предлаганите услуги включват тестове за микробно заразяване, както и идентифициране на антимикробна активност.

Услугите ни отговарят на строгите изисквания за хигиена и изработка на програмите за микробиологични тестове. За микробилогичните тестове има на разположение хладилници от клас 10, специални хигиенизирани помещения и изолатори.

Услуги за микробиологични и биологични тестове:

 • Тестове за микробни лимити
 • Тестване на стерилността
 • Идентификация на микробно заразяване
 • Тестове за консерванти и микробно съдържание
 • Тестове за микоплазми
 • Микробиологични анализи на антибиотици
 • Тестване на бактериални ендотоксини
 • Вземане на проби и анализ на вода за фармацевтичната микробиология
 • Тестване на химически дезинфектанти и анализ на почистващи препарати
 • Контрол на състоянието на околната среда
 • Анализи на микробилогични качества (барирано тестване: опаковки, кондоми, медицински ръкавици; хигиенични антибактериални тестове: контактни лещи, козметични продукти др.)
 • Тестване за частици

 

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services