Какво търсите?

Оптимитизиране и валидиране на разработката на методи

Ние предлагаме разработка и документация на аналитични протоколи и доклади за методи на имуществено и неимуществено изпитване и производствени процеси. Това се извършва в съответствие с бележките за валидиране на насоките на аналитичните процедури, определенията и терминологията и валидирането на аналитични процедури и методологията според насоките на Международната конференция по хармонизация (ICH) (Q2A, Q2B) и Администрацията за контрол върху храните и лекарствата (FDA).

След като методът е валидиран, той може да има нужда от трансфер. Трансферът на методи може да включва сравнително изследване, съвместно валидиране между два обекта (лаборатория в лаборатория), пълно или частично повторно валидиране и изчерпателна документация (план за трансфер, протокол, доклад).

Независимо дали услугите на SGS Life Science представляват разработващата или приемаща лаборатория, ние можем да Ви помогнем с Вашите изисквания за трансфер на методи.

Нашите услуги, свързани с разработката и валидирането на методи включват:

 • Биоаналитични изследвания
 • Идентификация
 • Тестване на проби
 • Тестване за примеси
 • Методи, показващи стабилност
  • Влажност/температура
  • Стойности на pH
  • Оксидативен и редуктивен стрес
  • Лек стрес
  • Микробно тестване

  Валидиране на методи

  • Точност
  • Прецизност
   • Повторяемост
   • Средна точност
   • Възпроизводимост
   • Специфичност
   • Граница на откриване
   • Количествено ограничение
   • Линейност
   • Обхват
   • Стабилност
   • Тест за пригодност на системата

   Обадете ни се днес, за да разберете повече.

   Експертният персонал в лабораториите на SGS има широки познания и опит в разработката и валидирането на фармацевтични методи за суровини, активни фармацевтични съставки (APIs), готови продукти, почистване и биоаналитично тестване.
   Експертният персонал в лабораториите на SGS има широки познания и опит в разработката и валидирането на фармацевтични методи за суровини, активни фармацевтични съставки (APIs), готови продукти, почистване и биоаналитично тестване.
   Експертният персонал в лабораториите на SGS има широки познания и опит в разработката и валидирането на фармацевтични методи за суровини, активни фармацевтични съставки (APIs), готови продукти, почистване и биоаналитично тестване.

   Свържете се с нас.

   • СЖС България ЕООД

   бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

   , 1784,

   София, България

   Свързани услуги

   Other Services