Какво търсите?

Тестване на материали

Когато става въпрос за намаляване на риска в производствения процес, както и за задоволяване на очакванията на вашите клиенти, услугите на SGS за тестване на материалите са изключително важен инструмент.

Тези услуги акцентират върху безопасността, качеството и дълготрайността и оценяват дали използвате правилните материали за даден продукт, който ще се представи добре на днешните конкурентни пазари. Те също така оценяват съвместимостта на различните материали, които са използвани във вашия продукт.

Нашата международна мрежа от експерти използва най-съвременната технология и методи, за да провежда редица тестове на материалите за клиенти от различни отрасли, включително за домакински стоки, спорт и отдих, канцеларски и офис материали, електрически уреди и автомобили.

Тъй като не съществува универсален подход за тестване на материалите, нашият подход се основава на вашите специфични потребности. Но нашите услуги са достатъчно широкообхватни, за да отговорят на потребностите за тестване на различни продукти - от тестване за запалимост на тъкани за производители на облекло до химичен анализ и физични свойства за всички видове материали.

Услугите обхващат цялостния диапазон от тестове на работните характеристики, както и на химичните, механичните и физичните свойства, в това число:

  • Идентификация, определяне на характеристиките и структурен анализ на материалите
  • Работни характеристики на материалите
  • Свойства на суровините
  • Тестване на екологичните характеристики и издръжливостта
  • Тестване на запалимост
  • Микроскопски анализ

Точните тестове, които провеждаме за вас, ще зависят от вашия отрасъл и продукт. Например, ние провеждаме различни тестове за автомобилната промишленост, за да проверим материалите, използвани за вътрешното и външното оборудване на автомобилите.

Нашите услуги за тестване на материалите могат да се прилагат на всеки етап от производствения процес, но ние винаги обръщаме най-голямо внимание на намаляването на риска на възможно най-ранен етап. Ако тествате вашите суровини, проблемите могат да се открият по-рано, така че няма да ви се наложи да правите скъпи смени на инструменти и/или изземване на продукти на по-късен етап от производствената верига, ако завършените продукти не отговарят на регулаторните изисквания.

Консултантите на SGS от най-близката до вас лаборатория за тестване на материалите ще могат да ви дадат информация по какъв начин вашата компания може да извлече оптималното от тестването на материалите, независимо дали желаете да сключите договор за постоянни услуги за тестване или извънредни услуги по време на натоварени периоди. 

SGS е международно признат доставчик на услуги за тестване. Нашите тестове на материалите могат да ви гарантират увереността, че използвате правилната комбинация от материали, така че можете да предложите вашия продукт на пазара при минимален риск и доказателство за неговата издръжливост, качество и безопасност.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services