Какво търсите?

Местно и международно многоцентрово качество на естествените науки

С всяка покупка идва обещанието за полза за човешкото тяло. Ние можем да помогнем в предоставянето на точни данни, за да покажем дългосрочните предимства на използвания за тялото продукт, чрез нашето местно и международно многоцентрово качество на естествените науки.

С мрежа от местни експерти в седем офиса за управление на клинични изпитвания, които обхващат Европа и Северна Америка и два отдела по фармакология в Белгия и Франция, SGS заема изключителна позиция, за да създаде програма от тестове, които не само оценяват Вашите продукти спрямо Вашите собствени критерии, но и регулаторните изисквания, както международни, така и местни.

SGS може да използва своя опит и съоръжения в разработването на лекарства за оценка на ефекта на нефармацевтичните продукти върху хора, например: техния успех в предотвратяване на хронични заболявания като затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания и диабет.

Нашите услуги включват:

  • Местно и международно многоцентрово качество на естествените науки (дълготрайно): амбулаторна или дълготрайна хоспитализация
  • Управление на данни/биостатистика
  • Лекарствена безопасност: глобално управление, включително електронно отчитане на Eudravigilance (централизирана база данни за проблеми при безопасността на лекарствата) на ЕС. 
  • Писане на медицински доклади

Няма подход, който да пасва на всички изследвания при тестването на дългосрочното влияние на даден продукт върху тялото, така че ние базираме нашите програми на Вашите конкретни нужди.

Нашите консултанти ще могат да дадат съвети относно тези тестове, които са подходящи за Вашия продукт, но всички нашите тестове могат да бъдат извършени на много места, включително на международно ниво и за продължителен период от време, така че да получите по-добра представа за Вашия продукт и точни данни, които да Ви помогнат да продадете своя вече достигнал на пазара продукт.

SGS разбира, че когато клиентите купуват продукти, като например козметика или диетични добавки, те купуват не просто продукт.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services