Какво търсите?

Изпитвания чрез излужване за строителни материали

Разработваните нови европейски стандарти осигуряват методи за определяне дали от строителните продукти се отделят опасни вещества. Ако строителните продукти е необходимо да носят CE маркировка, техните производители трябва да предоставят данни за отделянето на опасни вещества в Декларацията за експлоатационни показатели (DoP). Тези нови европейски стандарти се регулират от Регламента относно строителните продукти (CPR) и ще се превърнат в хармонизирани стандарти. Това означава, че те ще се прилагат за всички строителни продукти, за които се прилагат хармонизирани стандарти.

За да спазват новите стандарти, производителите на строителни продукти трябва да използват нови методи за изпитване чрез излужване за опасните вещества. За разлика от старите изпитвания, те не се фокусират само върху излужването на тежки метали и соли. Те също така измерват излужването на органични компоненти като полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и масла. Компаниите, използващи органични съединения, които е възможно да се изпускат чрез излужване от техните строителни продукти, могат да използват тези изпитвания, за да разберат дали въпросните продукти могат да се продават в Европа.

Ние извършваме изпитвания чрез излужване в съответствие с новите стандарти.

Стандарти

Новите европейски стандарти засягат CEN TS 16637-1 до 3, в това число:

 • TS 16637-3 – изпитване чрез просмукване нагоре. Европейско колонно изпитване за гранулирани материали. Видове материали:
  • материали от отпадъци от строителство и събаряне;
  • стоманени шлаки;
  • инертни материали;
  • медни шлаки;
  • лава;
  • гумени трохи за изкуствени тревни площи.
 • TS16637-2 – изпитване чрез динамично повърхностно излужване. Дифузионно изпитване (резервоар) за формовани строителни материали. Видове материали:
  • бетон;
  • керамични продукти;
  • асфалт;
  • плочки;
  • битумни хидроизолационни материали;
  • пластмасови плоски покриви;
  • порест бетон;
  • варовиков пясъчник;
  • изолационни материали от експандиран полистирен (ЕPS);
  • продукти от минерална вата;
  • фасадни плоскости;
  • твърда полиуретанова пяна;
  • PVC дограма;
  • строителни метали.

Защо да изберем изпитвания чрез излужване за строителни материали от SGS?

Ние провеждаме изпитвания чрез излужване в нашата лаборатория за екологични строителни материали, където разполагаме с напълно автоматично седемстепенно автоматично колонно изпитване, което е в съответствие с новите разпоредби.

Нашите експерти притежават дългогодишен опит в провеждането на изпитвания чрез излужване на голямо разнообразие строителни материали. Те могат да ви консултират за:

 • законодателството на ЕС в областта на строителството и околната среда;
 • подобряването на екологичните резултати;
 • планирането на проучвания и тълкуването на резултатите;
 • разработването на продукти.

Ние ще помогнем на вашите строителни продукти да бъдат приети на европейския пазар.

Водещ доставчик на услуги за строителната промишленост

Ние притежаваме богат световен опит в сферата на строителните проекти и материали и разполагаме с ресурси и експертни познания, които ще ви помогнат при планирането, производството и управлението на проекти.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашите изпитвания чрез излужване за строителни продукти.

Изпитвания чрез излужване за строителни материали – спазвайте новите европейски стандарти за строителни продукти.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги