Какво търсите?

Мониторинг за пропадане на депа

SGS предлага акредитиран мониторинг за пропадане на повърхността на депата, за да гарантира, че Вашето място е безопасно и работи за Вашето бъдеще. Обадете ни се още днес.

Депата могат да са сложни и да изискват постоянен мониторинг, за да се поддържа продуктивната и безопасна работа. Уплътняването на депото може да е продължителен риск. Освен ако не се поставят подходящи подпорни системи, изместването на тежките отпадъци и подземните емисии газ могат да причинят срутване на структурата. Строежът на такова място може да опасен и да изисква пълна оценка на риска, за да сте сигурни, че е безопасно в бъдеще. Нашият екип за мониторинг за пропадане на повърхността на депата работи с Вас, за да гарантира, че разполагате с цялата необходима информация, за да отговорите на законовите норми и проектирате най-подходящите планове за строителни основи.

Нашите услуги за мониторинг за пропадане на повърхността на депата включват:

  • Инсталиране на пиезометри за отчитане на инфилтрат
  • Мониторинг на място за биогазове (метан и други)
  • Измерване на въздуха и миризмите
  • Вземане на проби на повърхностите води за определяне на нивата на замърсителя

За да защитите Вашето място и да избегнете скъпи действия за почистване, Вие се нуждаете от подробен план за мониторинг, изготвен от експерти в тази област. Нашите акредитирани екипи по околна среда ще работят с Вас като идеален независим одитор и съветник. Има много техники и иновативни идеи, които можем да разгледаме заедно, за да отговорят на Вашите планове за мястото сега и в бъдеще. Обадете се на нашия екип от експерти още днес.

Сметищата могат да имат риск от солидно повърхностно потъване на отпадъци.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги