Какво търсите?

Изследвания за управление на депата

Изгодното управление на сметища включва редица съображения за околната среда и поддържането на безопасно сметище може да бъде сложна и постоянна дейност. Управлението на едно депо може да включва използването на тежки машини и оборудване. Дейностите по повърхността на депото може да наложат съобразяване с шума и замърсяването от машините. В долните слоеве на депото отпадъците могат да отделят миризма и емисии от биогаз, които трябва да се намаляват и насочват с помощта на вентилация. Има опасност от слягане на почвата и вероятност от замърсяване на терена и водите чрез изтичане на токсини.

Нашите изследвания за управление на депа ще Ви предоставят подробна информация, която Ви е необходима за:

 • Направите така, че Вашето депо да е осигурено да издържа на слягане,
 • да направите необходимото във Вашите планове да е предвидена съответната вентилация и дренаж,
 • да предотвратите излугването на замърсители в почвите и водите,
 • да направите така, че Вашета депо да има възможност за развитие в бъдеще с помощта на пълна оценка на риска за околната среда.

Докато някои компании могат да се справят само с някои аспекти на предизвикателството, нашият екип за изследване и управление на депата може да извърши пълен преглед и да предложи гама от решения за един изцяло интегриран план за управление. Независимо дали отговаряте за функциониращо или изоставено сметище, ние можем да Ви помогнем със следната гама от услуги:

 • Оценка на въздействието върху околната среда за предоставяне на пълна картина на потенциалните рискове на площадката на депото за околната среда (в това число, шум, миризми, движение на автомобили, почва, вода и емисии).
 • Измерване на биогаза, въздуха и миризмите
 • Мониторинг на инфилтрата с помощта на пиезометри
 • Анализ на информацията за времето за прогнозиране на колебания на температурата и потенциални валежи от дъжд, които могат да допринесат за изпускането на замърсяващи вещества
 • Моделиране на подпочвените води за изучаването на начините за контролиране на разпръскването на подпочвените замърсяващи вещества
 • Вземане на проби от повърхностни води 
 • Задълбочени изследвания за характеризиране с помощта на сондажи и канали за определяне на количеството на замърсителите
 • Изследвания за възстановяване, за да се предоставят концепции за дейности за защита на околната среда и рекултивация на земята
 • Контрол на бъдещо планиране и дейности за рекултивация
 • Лицензиране на депото

Нашият акредитиран екип ще работи с Вас като независим одитор и консултант за осигуряване на цялата информация, която Ви е необходима за управление на депото. Ние Ви помагаме да спазите необходимите нормативни задължения и това, което е нужно за безопасността при едно бъдещо планиране.

Ако е необходимо рекултивиране на депото, нашите документи съдържат всички технически и административни спецификации, които ще са Ви необходими за получаване на конкурентни оферти за работата. Тъй като сме неутрален консултант, ние можем да Ви предложим и административна помощ при оценяването на офертите, и да осигурим нашето присъствие за гарантиране на безопасност на обекта по време на рекултивирането.

Нашите подробни анализи ще Ви позволят да разгледате икономични решения, които да отговарят на Вашите непосредствени бизнес потребности, и да положите основите на едно безопасно и ползотворно бъдеще. Обадете се на нашия екип от специалисти още днес.

Експертите по управление на депа на SGS могат да направят необходимото Вашето депо да е безопасно и да работи за Вас. Обадете ни се още днес за цялостно решение по управление на сметища.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги