Какво търсите?

Лабораторни анализи

Нашите сравнителни данни могат да се използват за намиране на начини за свеждане до минимум на Вашето въздействие върху околната среда. Обадете са на нашия екип от експерти сега, за да научите повече.

Анализите на нашите независими лаборатории се основават на широка гама параметри за околната среда, като Ви предоставят данните, които са Ви необходими за оценка на въздействието върху околната среда и за гарантиране на безопасността на Вашето предприятие. Нашите лабораторни анализи обхващат следните матрици:

  • Въздух: Анализът на въздуха може да спомогне за намаляване на опасните емисии и за избягване на рисковете за здравето на Вашите хора. Ние измерваме точно и проверяваме самостоятелно Вашите емисии, за да спомогнем да отговаряте на нивата за съответствие и да намалите изпускането на регламентираните замърсители на околната среда.

  • Почва: Съдържанието на Вашата почва трябва да се провери за замърсяване с токсини и отпадъци. Възможно е по закон да има изисквания за Вашия бранш за максимални нива в почвата. Нашият анализ на почвата може да определи нивата на замърсителите в околната среда и да Ви помогне да съставите приоритетен план за обезвреждане.

  • Вода:Замърсяването на водите трябва да се следи и е възможно да се изисква по закон за Вашия бранш. Нашият анализ на водата може да Ви помогне да определите нивата на замърсителите в околната среда и да разработите план за пречистване, ако е необходимо.

Нашите доклади са ценен инструмент за демонстриране на това, че работите по отговорен за околната среда начин. Освен това, те Ви дават възможност да съставите приоритетен план за действие за намаляване на емисиите и изпускането на опасни вещества в околната среда. Нашите опитни екипи ще Ви помогнат да обновите, адаптирате методите си за производство и инвестирате в процеси, които подобряват работата Ви по отношение на околната среда.

Акредитирани, съгласно местни и международни стандарти, ние сме признати като световен лидер в лабораторните анализи. Обадете се на нашите експерти още днес, за да сте сигурни, че отговаряте на всички разпоредби за околната среда за Вашия отрасъл.

SGS осигурява най-различни анализи от акредитирани лаборатории за широка гама от параметри за анализ за осигуряване на необходимите доказателства за съответствие на разпоредбите за околната среда.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги