Какво търсите?

ISO 27001 - Обучение по информираност - Системи за управление на сигурността на информацията

Целта на това обучение е да запознае участниците с предназначението и изискванията на ISO 27001, системи за управление на сигурността на информацияга (СУСИ) като инструмент за усъвършенстване на бизнеса.

СУСИ съгласно тези изисквания позволява на организациите да правят преглед и да управляват рисковете, заплахите и уязвимостите, свързани със сигурността на информацията.

Обучението е увод за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на СУСИ, базиран на ISO 27001. Ако планирате да завършите друго обучение по СУСИ, като например, обучение за вътрешен одитор и водещи одитори, по време на това обучение ще получите познанията и разбирането за ISO 27001, на чиято основа ще изградите уменията на одитор.

Обучението обхваща презентации и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS сега, за да научите повече за обучението по ISO 27001, предлагано от SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги