Какво търсите?

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение за водещи одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

Това обучение е предназначено да Ви осигури съответните умения и познания за извършване на одити на системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ) по ISO 27001.

СУСИ съгласно тези изисквания позволява на организациите да правят преглед и да управляват рисковете, заплахите и уязвимостите, свързани със сигурността на информацията.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Обяснявате предназначението на системите за управление на сигурността на информацията (СУСИ), както и процесите, засегнати в изграждането, прилагането, експлоатирането и наблюдението, прегледа и подобряването на една СУСИ, съгласно дефинициите в ISO 27001, включително тяхното значение за одиторите на СУСИ
  • Обяснявате предназначението, съдържанието и взаимовръзката на ISO 27001 с другите съответни стандарти и и законодателната рамка, свързана със СУСИ
  • Прилагате задълбочени познания по процеса на одит и сертификация по ISO 27001
  • Имате уменията и познанията, необходими за провеждане на одити на трети страни спрямо изискванията на стандарта ISO 27001 за системи за управление на сигурността на информацията, както и за отчитане и проследяване на резултатите.
  • Отговаряте на изискванията за обучение, за да се регистрирате като одитор на ISMS или водещ одитор в международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA)

Моля, имайте предвид: Участниците трябва да имат известен предварителен опит по управление на сигурността на информацията или по ISO 27001, преди да участват в това обучение.

Този курс е сертифициран от IRCA (курс № A 17279).

Свържете се с Вашия експерт от SGS сега, за да научите повече за обучението за водещи одитори по ISO 27001, предлагано от SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги