Какво търсите?

Интегрирани системи за управление ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 - обучение за информираност

Предлаганото от SGS обучение за информираност относно интегрираните системи за управление ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 очертава структурата и изискванията на всеки един от тези международни стандарти. Ще научите и за ползите от интегрираните системи за управление.

Много организации имат отделни системи за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд. Интегрирането на тези системи за управление обаче може да ви помогне да видите как всяка една от тях допринася за резултатите на компанията ви и ще помогне на вашата организация да съответства на тези международни стандарти.

С посещението на този курс ще увеличите способността си за постигане на интеграция и ще постигнете по-висока производителност и ефективност в цялата ви организация.

Съдържание на курса:

 • Преглед
 • Основни принципи на интегрираните системи за управление
 • Връзка с други стандарти
 • Принципи на управление на качеството
 • Системи за управление на качеството по ISO 9001 - принципи
 • Клаузи на стандарт ISO 9001 – семинар
 • ISO 14001 - Системи за управление на околната среда - семинар
 • Здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001 - принципи
 • Семинар по определяне на опасността и управление на риска
 • Клаузи на ISO 14001 OHSAS

Може да научите повече за предлаганото от SGS обучение за информираност относно Интегрираните системи за управление ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, като се свържете с нас още днес.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Други услуги