Какво търсите?

ISO 9001:2015 – системи за управление на качеството – основно обучение

Този курс е предназначен за обучаващи се, които притежават знания или опит в управление на качеството. Той осигурява преглед на подхода на системите за управление и изискванията на ISO 9001. Той може да се използва като основа от онези, които желаят да завършат курсове за обучение за одитори на системи за управление на качеството, сертифицирани от IRCA.

Какво ще научите?

След завършване на този курс ще имате знания относно:

  • Целта и стандартите на системата за управление на качеството
  • Стопанските ползи от подобряване на ефективността в резултат на система за управление на качеството
  • Структурата и съдържанието на ISO 9001 и връзката му с ISO 9000
  • Конкретните изисквания за управление на качеството на ISO 9001

Необходими условия

Участниците в този курс трябва да имат предварителни знания за:

  • Системите за управление, в това число основните елементи на системата за управление, отговорностите на висшето ръководство и цикъла на планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
  • Основните понятия на системата за управление на качеството и седемте принципа за управление на качеството на ISO 9001
  • Често използваните термини и определения за управление на качеството от ISO 9000

Акредитация

Този курс е сертифициран от Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA A17992).

Надеждно обучение по ISO 9001:2015 от водещ организатор на курсове

Като лидер в областта на професионалното обучение ние се опираме на дългогодишен глобален опит. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас днес, за да запазите място в нашия курс за основно обучение по системи за управление на качеството по ISO 9001: 2015.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги