Какво търсите?

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

Обучение по информираност за ISO 50001 за системи на управление на околната среда (EnMS) от SGS - разберете защо една организация трябва да притежава EnMS.

Този обучителен курс е предназначен да Ви помогне да разберете изискванията към една организация относно създаването, внедряването, поддържането и усъвършенстването на система за управление на енергията (EnMS).

ISO 50001 е нов международен стандарт, който предоставя рамка, помагаща за управлението на снабдяването с енергия и консумацията й в организациите. Той се прилага към всички аспекти на използването на енергия и Ви позволява да помогнете на една организация да въведе системен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийната ефективност.

Защо да изберете обучение за ISO 50001 от SGS?

След завършване на това обучение, участниците ще са в състояние да:

  • Разбират насоките и приложението на системите за управление на енергията, предоставени от ISO 50001
  • Обясняват целта на ISO 50001 и предимствата от използването на стандарта от една организация
  • Очертават ключовите концепции и подходи към една система за управление на енергията
  • Описват, с препратка към цикъла План – Изпълнение – Проверка – Действие, структурата, обхвата и целта на ISO 50001
  • Очертават ключовите дефиниции и терминология на ISO 50001
  • Обобщават накратко съответното законодателство за управление на енергията
  • Идентифицират източниците на закони и информация относно нормативната уредба за управление на енергията
  • Очертават ключовите изисквания на ISO 50001

Ако планирате да завършите друго обучение по EnMS, като например, обучение за вътрешни одитори и водещи одитори, по време на този курс Вие ще получите познанията и разбирането за ISO 50001, въз основа на които ще изградите одиторски умения.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

От участниците не се очаква да имат познания за системите за управление на енергията или за ISO 50001 преди началото на курса.

Надеждно обучение по ISO 50001 EnMS от водещ доставчик на курсове

Нашите курсове се провеждат от преподаватели, които са експерти по системи за управление на околната среда и опитни лектори. Вашите познания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен и практически подход към обучението.

Свържете се със SGS още днес, за да си запазите място в нашия обучителен курс за информираност по ISO 50001.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги