Какво търсите?

ISO 31000 - Управление на риска

ISO 31000 Управление на риска – Принципи и Ръководство е стандарт за управление на риска, създаден да помагне на малки и големи публични и частни организации да управляват ефективно рисковете, свързани с техните операции.

Към рисковете могат да бъдат прилагани ефективни стратегии за управление на риска, които потенциално имат както позитивни, така и негативни влияния върху Вашия бизнес.

Чрез разбиране на възможностите и предизвикателствата, които представляват рисковете, можете да подобрите счетоводния баланс и да избегнете негативното финансово и юридическо влияние върху Вашия бизнес. Проверката на управлението на риска съгласно ISO 31000 и обучението от SGS дават оценка на степента на ефективност съгласно тези принципи и насоки. SGS е доверен глобален лидер за ефективно управление на риска във всички сектори и промишлености. Нашата глобална мрежа включва експерти във всички области и сме спечелили репутация в областта на цялостните и прозрачни одити по управлението на риска

По време на одит по ISO 31000, нашите висококвалифицирани екипи внимателно анализират всички аспекти на вашата организация, включително вашите цели, работна структура, процеси, продукти/услуги, активи и проекти. Прилагаме принципите и насоките за управление на риска съгласно ISO 31000, за да ви помогнем да:

  • Идентифицирате, оцените и реагирате на възможностите и заплахите  
  • Подобрите работната си ефективност чрез проактивно управление на риска
  • Подобрите предотвратяването на загуби
  • Прилагате все по-доброто си разбиране на нормативните актове в областта на здравето, безопасността и околната среда 
  • Подобрите способността за възстановяване на вашата работа, когато се изправите срещу предизвикателства от всякакъв вид

SGS провежда проверки на управлението на риска съгласно ISO 31000 на всеки етап от жизнения цикъл на дадена компания. Подобрете работната си ефективност, увеличете доверието на заинтересованите страни и смекчете финансовите и юридически рискове чрез проверка съгласно ISO 31000. Свържете се с нас, за да научите повече за стандарта и за процедурата за проверка.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги