Какво търсите?

ISO 28000 - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка

С развитието на глобалната търговия се развиват и възможностите на престъпните елементи за проникване във веригата Ви на доставка. Намалете рисковете чрез сертификация по ISO 28000.

Системите за управление на сигурността във веригата на доставка, основаващи се на стандарта за сертифициране ISO 28000, идентифицират нивата на риска в операциите по веригата Ви на доставка. Тази информация позволява на Вашата организация да да прави оценки на риска и да прилага необходимите контроли чрез средства за подпомагане на управлението (т.е. контроли, свързани с документите, ключови показатели за ефективност, вътрешен одит и обучение).

Одит по ISO 28000, извършен от SGS позволява системата Ви за управление на сигурността във веригата Ви на доставка да бъде управлявана като бизнес процес и нейната ефективност да бъде измерена и подобрена. Това означава, че ресурсите могат да бъдат фокусирани в зоните, където има висок риск. Може също така да се извърши сравнителна проверка по международни стандарти.

Тя ще помогне на Вашата организация да свърже управлението на сигурността и с много други аспекти от бизнес дейностите Ви. Нашият одит по ISO 28000 ще разгледа всички дейности, контролирани или повлияни от организации, които оказват влияние върху сигурността на Вашата верига на доставка, включително транспортирането на стоките по тази верига.

Можем да направим одит на системите на Вашата организация по стандарта ISO 28000, като направим анализ на празнотите и по Ваше желание да Ви преведем през процеса за пълна сертификация

Като водещ в света орган за проверки и сертификации, ние извършваме одити съгласно глобални и регионални изисквания за сигурност, включващи:

  • TAPA FSR (също с възможност за сертификация)
  • TAPA TSR и
  • CTPAT

Демонстрирайте ангажимента си към системите за управление на сигурността във веригата на доставка и защитете стоките и марката си в цял свят чрез сертификация по ISO 28000, извършена от SGS.

Системите за управление на сигурността на информацията по веригата на доставка, отговарящи на ISO 28000, защитават стоките Ви от точката на производство до точката на продажба.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги