Какво търсите?

ISO/IEC 27001:2013 – Системи за управление на сигурността на информацията

Осигурете безопасността на данните си, а също и на информацията от Вашите клиенти и доставчици чрез внедряване на ISO/IEC 27001:2013 за системи за управление на сигурността на информацията (ISMS) с помощта на SGS.

Чрез ISO/IEC 27001:2013 можете да демонстрирате на настоящите и на потенциалните си клиенти, доставчици и заинтересовани страни цялостта на Вашите данни и системи, както и Вашия ангажимент за сигурност на информацията. Той може също така да доведе до нови бизнес възможност, свързани с клиенти, загрижени за сигурността; може да подобри етичните схващания на служителите и да придаде нов смисъл на понятието за конфиденциалност на работното място. Позволява Ви също така да засилите сигурността на информацията и да намалите възможния риск от измами, загуба и разкриване на информация.

Партньрството си със SGS по отношение на сертификацията Ви за сигурност на информацията означава по-ефективни процеси, развиване на талантите на служителите и по-устойчиви взаимоотношения с клиентите. Ние вече сме предприемали и изпълнявали напълно и успешно големи и сложни международни проекти. Нашите служители работят във всеки отделен регион по света, те говорят езика и разбират културата на локалния пазар.

Можем да Ви помогнем да спазвате ISO/IEC 27001:2013 ефективно и рентабилно. Свържете се с нас сега, за да научите повече.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги