Какво търсите?

ISO 26000 - Оценка на ефективността - Социална отговорност

Оценката на ефективността съгласно ISO 26000, извършвана от SGS, измерва ефективността и подобряването на социално-отговорното поведение на Вашата организация. Има пет нива, които се отнасят до съответните степени на ефективност.

Фирмите, които пренебрегват внедряването на социално отговорно поведение в своите стратегии, системи и практики, има вероятност да изостанат от своите конкуренти. Все повече клиенти, персонал, заинтересовани страни, инвеститори, бизнес партньори, правителства и общности решават да не подкрепят компании, които не полагат особени грижи за планетата и за благосъстоянието на хората.

Нашата оценка на ефективността е подходяща за всички организации, както в обществения, така и в частния сектор, за развити и развиващи се страни, както и за икономики в преход. Тя действа като инструмент, който определя нивото на ефективност на Вашата организация в момента на оценката. Тя ще Ви помогне да работите по социално-отговорния начин, който обществото все по-силно изисква.

В идеалния случай, Вашата организация първо ще бъде оценена в ранните етапи от задаването на програма за действие по отношение на социалната отговорност. След това е най-добре тя да се прилага като метод за непрекъсната оценка, спрямо която да се задават организационните цели.

Подобряването на нивото на Вашата ефективност по отношение на прилагането на принципите на ISO 26000, определени в Ръководството за социална отговорност, ясно демонстрира позитивните действия, предприети от Вашата организация за принос към устойчивото развитие.

Управлявайте днешните проблеми и се подгответе за утрешния ден чрез оценка на ефективността съгласно ISO 26000, извършвана от SGS. Призната за световен еталон за качество и честност, нашата глобална мрежа от експерти говори езика и разбира културата на Вашия местен пазар.

Всяка организация трябва да подбужда към действия, насочени към превръщането на света в по-добро място.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги