Какво търсите?

ISO 22716 - Обучение по тълкуване и одит на добри производствени практики (ДПП) за козметичната промишленост

Това обучение Ви дава уменията и познанията за извършване на одит на добри производствени практики (ДПП) за козметичната промишленост.

Вие се научавате да оценявате дизайна, внедряването и подобрението на ДПП на организацията спрямо изискванията на ISO 22716.

След приключване на обучението Вие ще:

  • Обяснявате принципите, процесите и техниките, използвани за ДПП и значението им за козметичната промишленост.
  • Притежавате задълбочени познания по процеса на одит и сертификация по ISO 22716
  • Имате уменията и познанията, необходими за провеждане на одити на трети страни спрямо изискванията на стандарта ISO 22716, Добра производствена практика (ДПП) за козметичната промишленост
  • Подкрепите Вашата кандидатура като част от общите изисквания за регистрация като регистриран одитор

Свържете се със SGS сега за повече подробности по обучението на SGS за тълкуване и одит по ISO 22716.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services