Какво търсите?

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

На повечето организации в даден момент се налага да реагират на инцидент, който може да прекъсне или да постави под заплаха ежедневните операции в тяхната работа.

Сертификацията по ISO 22301 ще спомогне за подобряване на начина, по който всеки бизнес управлява тази евентуална възможност. Тя осигурява планирана и ефективна система за управление на непрекъснатостта на бизнеса (УНБ), което Ви позволява да реагирате ефективно на всяко прекъсване. Опитът на SGS в сертификацията ни прави идеалния партньор за всички Ваши изисквания относно сертификацията за УНБ.

Програмата за цялостно УНБ трябва да бъде управлявана чрез Вашия план за непрекъснатост на бизнеса и чрез дейности като обучение, упражнения и редовни прегледи. Ако във Вашата организация никога не се е случвал сериозен инцидент, създаването на система за УНБ, основана на ISO 22301 спомага за определяне на ключовите бизнес процеси и на влиянието, което може да се получи в резултат от различни заплахи.

Вашето УНБ трябва да включва анализ на въздействието върху бизнеса (АВБ), неразделна част от ISO 22301. АВБ спомага да определите критичните дейности, зависимости и ресурси, които поддържат Вашите ключови продукти и услуги, както и влиянието, което техният неуспех би оказал върху организацията.

Внедряването на резултатите от одита на сертификацията по IS0 22301от SGS ще увеличи устойчивостта и способността на Вашата организация за бързо възстановяване и ще подобри Вашия профил на риск по отношение на клиентите, застрахователите и заинтересованите страни.

За да ви помогнем и да Ви дадем напътствия за успешна сертификация, предлагаме разнообразни курсове за обучение, които отговорят на изискванията на всяка организация.

Направете крачка пред конкурентите си чрез одит на сертификация по ISO 22301 от SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги