Какво търсите?

ISO 14064 - обучение за водещ проверяващ на GHG (парников газ)

ISO 14064 - обучението за водещ проверяващ на GHG (парников газ) от SGS ви дава възможност да разберете и приложите процеса на проверка по ISO 14064 - 3.

Целта на този курс е да се предоставят на делегатите необходимите знания, за да изпълняват ролята на проверяващи на GHG (парников газ). Преминаването на този курс е необходимо условие, за да станете водещ проверяващ. Като част от екипа, извършващ проверките се изисква допълнителен опит, за да бъдете официално обявен за водещ проверяващ след завършване на курса.

Този обучителен курс включва модули по въведение в отчитането на въглерода, инвентаризации на парниковия газ (GHG) и проверка на парниковия газ (GHG).

Съдържанието на модулите за проверка на парниковия газ (GHG) дава възможност на участниците да разберат и приложат процеса на проверка съгласно ISO 14064 - 3. Това включва:

 • Подготовка за проверка
 • Разработка на подхода за проверка
  • Стратегически преглед и анализ на риска
  • Планове за проверка и вземане на проби
 • Методи за проверка на данни и съответствия
 • Материалност
 • Данни
 • Отчети за проверка

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се с нас или проверете във вашия район обучителната програма за допълнителна информация относно обществените курсове. Можем да предоставим и курсове в дома ви, които да са съобразени с вашите нужди.

Свържете се с SGS сега, за да обсъдим вашите изисквания за обучение по климатични промени.

Свързани услуги

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България